12 listopada europejska spółka MBDA poinformowała o rozpoczęciu prac projektowych nad europejskim systemem ostrzegania i zapobiegania atakom rakietowym o kryptonimie TWISTER (Timely Warning and Interception with Space-based TheatER surveillance).

Projekt TWISTER ma zapewnić Europie własne zdolności wykrywania i zwalaczania pocisków nowej generacji. Będzie koordynowany przez Francję, przy współudziale Finlandii, Hiszpanii, Holandii i Włoch w ramach inicjatywy Stałej Współpracy Strukturalnej PESCO (PErmanent Structured COoperation) i przy wsparciu Europejskiego Funduszu Obrony EDF (European Defence Fund). System ma być gotowy do 2030, a głównym wykonawcą ma być spółka MBDA / Grafika: MBDA

Projekt TWISTER ma zapewnić Europie własne zdolności wykrywania i zwalaczania pocisków nowej generacji. Będzie koordynowany przez Francję, przy współudziale Finlandii, Hiszpanii, Holandii i Włoch w ramach inicjatywy Stałej Współpracy Strukturalnej PESCO (PErmanent Structured COoperation) i przy wsparciu Europejskiego Funduszu Obrony EDF (European Defence Fund). System ma być gotowy do 2030, a głównym wykonawcą ma być spółka MBDA / Grafika: MBDA

TWISTER ma na celu opracowanie, umieszczonych na pokładzie satelit, środków ostrzegania, wykrywania, śledzenia i kinetycznych środków przeciwdziałania wobec przeciwko pociskom manewrującym najnowszej generacji.

W ramach programu zostanie opracowany wielozadaniowy pocisk przechwytujący do rażenia celów znajdujących się w gornych warstwach atmosfery, tj. do pułapu 100 km. Ma być zdolny do niszczenia przede wszystkim ponaddźwiękowych pocisków manewrujących i hipersonicznych nowej generacji (z własnym napędem i szybujących) oraz pocisków balistycznych średniego zasięgu zdolnych do wykonywania manewrów w końcowej fazie lotu.

Pocisk będzie mógł służyć również do zwalczania bardziej konwencjonalnych celów, takich jak trudnowykrywalne samoloty wielozadaniowe 5. i 6. generacji. Będzie mógł być odpalany zarówno z platform lądowych, jak i morskich.

TWISTER to drugi program tego typu, który otrzyma wsparcie w ramach  inicjatywy PESCO. W listopadzie 2018 zaakceptowano sfinansowanie uniwersalnego pocisku do zwalczania celów naziemnych spoza pola widzenia nosiciela (Beyond Line Of Sight, BLOS). MBDA zaproponowała system bazujący na rozwiązaniach przeciwpancernego pocisku kierowanego 5. generacji MMP (Missile Moyenne Portée) (Zimowa certyfikacja MMP, 2019-03-22).

Analiza
Prace nad budową kompleksowych systemów wykrywania i niszczenia zagrożeń ze strony zaawansowanych pocisków rakietowych, a zwłaszcza pocisków hipersonicznych o napędzie strumieniowym oraz hipersonicznych pocisków szybujących rozpoczęły się w 2018 w Stanach Zjednoczonych. 

Pierwszą inicjatywą obronną jest, ujawniony we wrześniu 2018 przez Agencję Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności (DARPA,) program badawczy Glide Breaker. Jego celem jest opracowanie elementów przyszłego systemu obrony przed pociskami super- i hipersonicznymi.  Będzie on prawdopodobnie wykorzystywał nowe, lądowe stacje radiolokacyjne dalekiego zasięgu LRDR (Long Range Discrimination Radar) i działający w kosmosie satelitarny system wczesnego ostrzegania SBIRS (Space-Based Infrared System). W przeciwieństwie do europejskiej inicjatywy, efektory mogłyby zostać rozmieszczone na orbicie okołoziemskiej (Rozpoczęcie budowy LRDR, 2019-08-08; Glide Breaker przeciwko broni hipersonicznej, 2018-09-13).

W ramach drugiej inicjatywy, pod koniec sierpnia 2019, Agencja Obrony Przeciwrakietowej (Missile Defense Agency, MDA) zleciła szereg projektów.  Spółka Lockheed Martin realizuje program Valkyrie Interceptor Terminal Hypersonic Defense, Boeing Hypervelocity Interceptor (HYVINT) Concept for Hypersonic Weapons natomiast Raytheon SM3-HAWK. Agencja MDA ma mieć zarezerwowane środki na fazę badawczo-rozwojową wszystkich trzech projektów w wysokości 700 mln USD (2,78 mld zł) do 2023 (MDA przeciw broni hipersonicznej, 2019-09-02).