Przejdź do serwisu tematycznego

Pegaz do kosza

Inspektorat Uzbrojenia MON unieważnił postępowanie przetargowe na zakup 15 Wielozadaniowych Pojazdów Wojsk Specjalnych (WPWS) o kryptonimie Pegaz z opcją na 90 kolejnych.

27 lipca Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej (IU MON) opublikował informację o unieważnieniu postępowania przetargowego na zakup 15 Wielozadaniowych Pojazdów Wojsk Specjalnych (WPWS) o kryptonimie Pegaz z opcją na 90 kolejnych. Procedura była realizowana od 31 maja 2019 (Nadlatuje Pegaz).

Inspektorat Uzbrojenia MON unieważnił postępowanie przetargowe na zakup 15 Wielozadaniowych Pojazdów Wojsk Specjalnych (WPWS) o kryptonimie Pegaz z opcją na 90 kolejnych / Zdjęcie: Archiwum MILMAG

Dokument, datowany na 23 lipca br., informuje, że do momentu unieważnienia w postępowaniu pozostali czterej oferenci: H. Cegielski – Poznań z Arquus (Francja), konsorcjum Huta Stalowa Wola (HSW) z Tatra Export (Czechy), AMZ Kutno i Thales Polska (Tuzin chętnych na Pegaza).

Niemniej, jak poinformowano w dalszej części dokumentu:

Po zakończonej kwalifikacji Wykonawców Zamawiający otrzymał od użytkownika informację, z których wynika, że konieczne są zmiany w opisie przedmiotu zamówienia wynikające z faktu wprowadzenia przez użytkownika korekty w koncepcji wykorzystania pojazdów WPWS wynikającej z aktualnej specyfiki działań realizowanych przez Wojska Specjalne zarówno w układzie narodowym jak i sojuszniczym.

Z przedstawionych zmian wynika, że pojazdy WS wykorzystywane będą m.in. do realizacji zadań, w których przetwarzane będą informacje niejawne o klauzuli NATO SECRET/TAJNE. W wyniku powyższego Zamawiający, dochowując należytej staranności, przeprowadził szereg konsultacji z instytucjami odpowiedzialnymi za realizację czynności nadzorczych nad procedurami związanymi z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli NATO SECRET/TAJNE.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji Zamawiający uzyskał informacje, z których wynika, że na każdym etapie cyklu życia pojazdów (w tym w szczególności na etapie projektowania) będących przedmiotem zamówienia, dostęp do nich związany będzie z posiadaniem uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli NATO SECRET/TAJNE.

W związku z tym zaistniała konieczność wprowadzenia zmian wymagań przedmiotowych, co wymaga z kolei unieważnienia bieżącego postępowania przetargowego zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W Planie Modernizacji Technicznej 2017-2022 zakładano zakup 105 WPWS Pegaz dla Wojsk Specjalnych i Żandarmerii Wojskowej (z czego zapotrzebowanie szacowano na 150 dla WS i 130 dla ŻW). Po 2023 planowano dostawy dalszych kilkuset pojazdów dla Wojsk Lądowych. Tam WPWS miałyby trafić do jednostek rozpoznawczych i lekkiej piechoty – w tym powietrznodesantowych, jak też zostać wprowadzone w odmianach specjalistycznych (pojazdów dowodzenia w pododdziałach wojsk rakietowych i artylerii).

Obecnie, Wojska Specjalne użytkują 45 pojazdów M1240A1 M-ATV (MRAP-All Terrain Vehicle), które są na wyposażeniu Jednostki Wojskowej Agat (39) i Jednostki Wojskowej Komandosów (6). Żandarmeria Wojskowa użytkuje z kolei 14 lekkich samochodów opancerzonych Szop, czyli izraelskie Plasan SandCat 4×4. Wojska Lądowe, w tym segmencie dysponują, 217 pojazdami rodziny HMMWV (High-Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle): 96 w odmianie M1043A2 (polskie oznaczenie Tumak-2), 60 M1025A2 (Tumak-3), 31 M1097A2 (Tumak-4), 18 M1045A2 (Tumak-5), 9 M1097A2 (Tumak-6) i 3 M1035A2 (Tumak-7). Pojazdy dla WS i WL zostały przekazane nieodpłatnie przez Departament Obrony USA (Rosomak zacieśnia współpracę z Oshkosh).

 

 

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

X