Inspektorat Uzbrojenia negocjuje ze spółką Cargotec Poland dostawy kolejnych zestawów samozaładowczych Multilift MK IV wykorzystywanych do przewozu kontenerów na samochodzie ciężarowym Jelcz P862D.43 lub przyczepie PK 2-24-t. Sprzęt ma być zakupiony w trybie bezprzetargowym. Dotychczas Cargotec Poland dostarczył do Wojska Polskiego 176 zestawów na Jelcze P862D.43, z 285 pojazdów tego typu eksploatowanych przez Siły Zbrojne.

Inspektorat Uzbrojenia negocjuje ze spółką Cargotec Poland dostawy kolejnych zestawów samozaładowczych Multilift MK IV używanych do przewozu kontenerów na samochodzie ciężarowym Jelcz P862D.43 i przyczepie PK 2-24-t / Zdjęcie: Pibwl

Inspektorat Uzbrojenia negocjuje ze spółką Cargotec Poland dostawy kolejnych zestawów samozaładowczych Multilift MK IV używanych do przewozu kontenerów na samochodzie ciężarowym Jelcz P862D.43 i przyczepie PK 2-24-t / Zdjęcie: Pibwl

Uzasadnieniem wyboru procedury negocjacyjnej jest utrzymanie tego sprzętu w służbie przez najbliższe 20 lat. Dotychczasowe dostawy realizowane były w oparciu o wymagania techniczne i technologiczne wynikające z dokumentacji technicznej, do której prawa wyłączne ma Cargotec Polska. Wybór innego wykonawcy spowodowałby konieczność tworzenia nowego systemu zabezpieczenia eksploatacji, zgromadzenia technicznych środków materiałowych, zakupu innych urządzeń diagnostycznych, warsztatowych, oprzyrządowania, narzędzi do obsługi i naprawy zestawów.

Na potrzeby eksploatacji Jelczy P862D.43 z systemem samozaładowczym opracowano bowiem zestawy naprawcze i remontowe oraz zgromadzono techniczne środki materiałowe, stanowiące zapasy wojenne. Jednocześnie, w celu zabezpieczenia wykonywania wymaganych obsług i napraw bieżących przeszkolono wytypowanych pracowników wojska i kadrę zawodową.

Kupione zestawy trafią na wyposażenie powstających jednostek wojskowych wchodzących w skład Wojsk Obrony Terytorialnej (będą używane m.in. do transportu modułowych systemów przechowywania broni), a także Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód (Multinational Division North-East, MDNE) w Elblągu.

Analiza
Jelcz P862D.43 o układzie napędowym 8×6, wyposażony w samozaładowczy systemem hakowy Multilift MK IV jest pojazdem specjalistycznym, przeznaczonym do transportu palet umieszczonych na specjalnej, trzyosiowej platformie ładunkowej PK 2-24-t dla kontenerów typu flat rack (ISO 20″x8″). Masa własna podwozia to 12,3 t, ładowność dopuszczalna 18,17 t, dopuszczalna masa całkowita (dmc) to 30,5 t. Pojazd ma  9,41 m długości, 2,55 m szerokości i 3,15 m wysokości.

Producentem platformy ładunkowej PK-2-24-t jest ZAMET-Głowno Adam Pruski. Długość platformy wynosi od 8,72 do 9,32 m, wysokość to 1,1 m, rozstaw osi wynosi 3,5+1,3 m, rozstaw kół 2,04 m. Masa własna 4,8 t, ładowność 19,2 t, dmc 24 t. Zestaw jest wyposażony w osie jezdne BPW, instalację pneumatyczno-hamulcową Knorr-Bremse, układ ABS/AGS, obrotnicę Jost HE 18, zawieszenie mechaniczne BPW oraz dyszel BPW.