12 czerwca Jednostka Wojskowa GROM (JWG) opublikowała ogłoszenie o zamówieniu procedurą ograniczoną nieujawnionej liczby 5,56-mm karabinków automatycznych Heckler & Koch HK416 o wartości przekraczającej 428 tys. EUR (1,9 mln zł). Szczegółowe informacje są niejawne. Zostaną przekazane wskazanym wykonawcom, zaproszonym do składania ofert, których liczba nie przekroczy pięciu (Granatniki jednorazowe dla JWG, 2020-05-16).

5,56-mm niemieckie karabinki H&K HK416 w trzech odmianach są najliczniej wykorzystywaną bronią długą w Jednostce Wojskowej GROM, jak i w większości jednostek Komponentu Wojsk Specjalnych (JW Nil, JWK), oprócz Jednostki Wojskowej Formoza, która wykorzystuje 5,56-mm HK G36KV3. HK416 jest także na wyposażeniu funkcjonariuszy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystyczngo Policji BOA / Zdjęcie: Jakub Link-Lenczowski

5,56-mm niemieckie karabinki H&K HK416 w trzech odmianach są najliczniej wykorzystywaną bronią długą w Jednostce Wojskowej GROM, jak i w większości jednostek Komponentu Wojsk Specjalnych (JW Nil, JWK), oprócz Jednostki Wojskowej Formoza, która wykorzystuje 5,56-mm HK G36KV3. HK416 jest także na wyposażeniu funkcjonariuszy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystyczngo Policji BOA / Zdjęcie: Jakub Link-Lenczowski

Termin składania wniosków minie 20 lipca 2020 o godz. 9.00, a kryteriami wyboru oferty będą cena (60%) i termin gwarancji (40%). Zamawiający przewiduje rozpoczęcie dostaw 1 września, a zakończenie 30 listopada 2020 (H&K na minimalnym plusie, 2020-05-14).

Podstawową bronią długą w JWG od 2008 są karabinki H&K HK416 w odmianach HK416D10RS (subkarabinek z 264-mm lufą), HK416D145RS (karabinek z 368-mm lufą) i HK416Ax. Uzupełniły starsze i zmodyfikowane przez wprowadzenie zespołu gazowego z tłokiem KAC SR-16 Carbine i pozostawione w niewielkiej liczbie Bushmaster M4A3 XM15-E2S. Ostatnio kupowano też amerykańskie subkarabinki 5,56 mm x 45 ze skróconymi lufami do działań w budynkach. W ubiegłym roku rozpoczęto postępowanie na dostawę karabinków modułowych Wojsk Specjalnych (GROM szuka modułowego karabinka, 2019-05-18;Nil szuka atrap HK416, 2019-04-14).