15 maja Jednostka Wojskowa GROM (JWG) opublikowała ogłoszenie o zamówieniu, realizowane procedurą ograniczoną, na dostawę jednorazowych wyrzutni pocisków przeciwpancernych. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, postępowanie dotyczy w istocie granatników jednorazowych. Broń tej klasy znajduje się już na wyposażeniu formacji.

Najnowszym granatnikiem jednorazowym na wyposażeniu JW GROM jest czeski RPG-75-M (Reaktivní Protitankový Granát), który ma masę 3,2 kg, długość w położeniu transportowym 630 mm i rozłożonym 890 mm. Prędkość początkowa pocisku wynosi 189 m/s. Zasięg rażenia to 300 m, a jego głowica jest w stanie przebić 300 mm jednorodnej stali pancernej. W przypadku gdy pocisk nie trafi w cel, po 3-6 sekundach inicjuje się samolikwidator / Zdjęcie: Paweł Ścibiorek

Najnowszym granatnikiem jednorazowym na wyposażeniu JW GROM jest czeski RPG-75-M (Reaktivní Protitankový Granát), który ma masę 3,2 kg, długość w położeniu transportowym 630 mm i rozłożonym 890 mm. Prędkość początkowa pocisku wynosi 189 m/s. Zasięg rażenia to 300 m, a jego głowica jest w stanie przebić 300 mm jednorodnej stali pancernej. W przypadku gdy pocisk nie trafi w cel, po 3-6 sekundach inicjuje się samolikwidator / Zdjęcie: Paweł Ścibiorek

Termin składania wstępnych wniosków o udział w postępowaniu minie 15 czerwca 2020 o godz. 9.00. Przewidywana liczba wykonawców nie przekroczy pięciu.

Zamawiający informuje, że szczegółowa specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie przesłana wykonawcom ze względu na poufny charakter informacji. Wykonawcy będą zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 75 tys. zł. Później otrzymają zaproszenia do składania ostatecznych ofert.

Kryteriami wyboru oferty będą cena (60%) i termin gwarancji (40%). Wartość zamówienia przekroczy 428 tys. EUR. Termin realizacji zamówienia przewidziano pomiędzy 1 września a 30 listopada 2020 (Pierwszy pokaz LMP-2017, 2017-12-16).

Analiza
Na wyposażeniu JW GROM znajdują się lekkie, jednorazowe granatniki przeciwpancerne: 84-mm Saab AT-4 oraz 68-mm z rodziny Zeveta Ammunition RPG-75-M (od 2017), RPG-75-TB/RTG (Reaktivní Termobarický Granát z pociskami termobarycznymi; od 2010) i RPG-75-MP (z pociskami wielozadaniowymi termobaryczno-kumulacyjnymi). Najnowszy nabytek, czyli RPG-75-M, zostały dostarczone przez katowicką spółkę Works 11 na podstawie umowy o wartości 3 149 999,25 zł brutto z 18 października 2017. Dostawy miały zakończyć się do 30 listopada tego samego roku (RPG-75-M dla GROM, 2017-07-08).

Co ciekawe, rodzina czeskich granatników RPG-75 od lat jest oferowana Wojsku Polskiemu. 26 marca 2020 Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej (IU MON) poinformował o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego na lekki, jednorazowy granatnik przeciwpancerny o kryptonimie Grot (Granatnik przeciwpancerny dla WP, 2020-03-27).