23 kwietnia brazylijska spółka Embraer (Empresa Brasileira de Aeronáutica) poinformowała o podpisaniu protokołu ustaleń (MoU, Memorandum of Understandings) z dowództwem wojsk lotniczych tego kraju (Força Aérea Brasileira, FAB) dotyczącego nawiązania współpracy na rzecz opracowania projektu zaawansowanego bezzałogowego statku latającego (bsl). Porozumienie MoU dotyczy szczególnie rozpoczęcia badań i oceny niezbędnych zdolności do opracowania koncepcji, a następnie projektu powietrznego systemu bezzałogowego (Brazylia: Pierwszy zmodernizowany E-99M).

Przy okazji komunikatu prasowego zaprezentowano intrygującą grafikę z odrzutowym bezzałogowcem, niemniej podkreśla się, że jest to jedynie zdjęcie ilustracyjne / Grafika: Embraer

Dowódca FAB, gen. Carlos de Almeida Baptista Júnior podkreślił, że:

Jest to wyjątkowa okazja dla brazylijskich wojsk lotniczych do pogłębienia badań nad przełomowymi technologiami, które mogą spowodować uzyskanie przewagi w obecnych i przyszłych scenariuszach. We współczesnej wojnie konieczne jest używanie bezzałogowych platform powietrznych, działających samodzielnie lub w połączeniu z konwencjonalnymi samolotami. Taka technologia pozwala obniżyć koszty i ryzyko bez utraty skuteczności w wypełnianiu misji przydzielonych wojskom lotniczym.

Jackson Schneider, prezes i dyrektor generalny Embraer Defence & Security dodał:

To porozumienie ma fundamentalne znaczenie dla utrzymania i poszerzenia kompetencji Embraera w zakresie rozwoju systemów powietrznych o wysokim zaawansowaniu technologicznym i dużej złożoności integracji podsystemów. To także szansa na trwały rozwój nowych technologii i produktów dla FAB i ministerstwa obrony, mający na celu poszerzenie zdolności operacyjnych i zagwarantowanie suwerenności państwa. Głównym wyzwaniem dla tego systemu powietrznego z pewnością będzie jego integracja i wspólna praca z innymi systemami i samolotami, załogowymi lub bezzałogowymi.

Współpraca w ramach niniejszego protokołu ustaleń MoU ma na celu wspólne badanie potrzeb FAB w kontekście ich misji, a także zrozumienie i ustalenie priorytetów elementów operacyjnych i logistycznych związanych z rozwojem systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy MALE (Medium Altitude Long Endurance, średniego pułapu o dużej długotrwałości lotu). Opracowanie systemu bezzałogowego z technologią brazylijską stwarza odpowiednie możliwości dla bazy przemysłu obronnego (DIB) i jej strategicznych spółek, promując jej rozwój i pogłębiając wiedzę w celu zaspokojenia potrzeb państwa brazylijskiego.

Tym samym Brazylia aspiruje do dołączenia do wąskiego grona państwa, zdolnych do samodzielnego, bądź z pomocą z zewnątrz, opracowania kompletnego systemu bezzałogowego o dużych zdolnościach. Zaliczają się do nich USA, Izrael, Chiny, Turcja, Rosja, Europa (Niemcy, Francja, Wielka Brytania), Włochy, Indie, Indonezja, Australia, Grecja, a nawet Iran. Do tego grona w ostatnim czasie aspiruje również Ukraina (Ukraina rozważa opracowanie ciężkiego bezzałogowca).

Warto jednak dodać, że w lutym 2016 spółka Avionics Services dokonała oblotu bsl Caçador, opracowanego dzięki transferowi technologii z Izraela na bazie konstrukcji bsl IAI Heron. Poza tym brazylijskie wojska lotnicze użytkują zakupione w tym kraju Elbit Hermes 450 i 900 oraz wspomniane Herony.