5 kwietnia 2018 Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej poinformował o postępowaniu dotyczącym dostaw dla jednostek wojsk chemicznych Sił Zbrojnych RP kontenerowych zestawów odkażania ludzi (KZdOL) o kryptonimie Apis-2.

Preferowanym nośnikiem kontenera zestawu odkażania ludzi Apis-2 jest podwozie kołowe Jelcz 662.D43 /Zdjęcie: Ewa Nowicka-Szlufik, Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych

Preferowanym nośnikiem kontenera zestawu odkażania ludzi Apis-2 jest podwozie kołowe Jelcz 662.D43 /Zdjęcie: Ewa Nowicka-Szlufik, Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych

Informacja IU MON precyzuje, że przedmiotem zamówienia jest 26 zestawów Apis-2, 6 jako dostawa gwarantowana, a pozostałe 20 w ramach opcji. Apisy będą przeznaczone do odkażania personelu, wyposażenia i uzbrojenia żołnierzy w warunkach polowych. Szczegóły dotyczące zamówienia zostaną przesłane wykonawcom zaproszonym do składania ofert, którzy będą zobowiązani do wpłacenia wadium w wysokości 600 tys. zł.

Apis-2 ma być autonomiczny w zakresie zaopatrzenia w wodę i odkażalniki oraz musi pozwalać na pracę w warunkach polowych, bez względu na porę doby czy roku. Wyposażenie dodatkowe mają stanowić namioty, agregaty prądotwórcze i systemy łączności. Preferowanym nośnikiem kontenera jest podwozie kołowe Jelcz 662.D43.

Wymogiem zamawiającego jest wykonanie dostawy kontenerowych/namiotowych zestawów składających się z urządzeń do dekontaminacji ludzi oraz urządzeń do odkażania sprzętu przenośnego w tym nieodpornego na na działanie wodnych roztworów odkażalników o wartości co najmniej 1 mln zł. Najważniejszym kryterium wyboru będzie cena (90%), a także długość gwarancji (10%). Termin składania ofert minie 7 maja 2018.

Analiza

Dialog techniczny na kontenerowe zestawy odkażania ludzi (KZdOL) o kryptonimie Apis-2 został uruchomiony przez IU MON 22 sierpnia 2016. Jednak pierwsze prace koncepcyjne ruszyły jeszcze pod koniec lat 1990. Wojsko Polskie nie posiada tego typu rozwiązań, a jednostki chemiczne używają przenośnych zestawów do dekontaminacji.

Docelowo, WP ma otrzymać 40 KZdOL Apis-2, z czego 26 w latach 2018-2022. Według założeń, kontenery (standardowe, 20-stopowe) powinny umożliwiać przeprowadzenie zabiegów sanitarnych i likwidacji skażeń (środkami chemicznymi, biologicznymi i promieniotwórczymi) co najmniej 48 żołnierzy w ciągu godziny wraz z ich wyposażeniem osobistym. Zabiegi będą podzielone na selekcję i wstępne odkażanie, zbieranie i segregację skażonego wyposażenia, zbieranie materiałów i wyposażenia bezpowrotnego, a następnie właściwe odkażanie ludzi i wyposażenia (w tym wrażliwego) oraz kontrola skuteczności zabiegu i obsługa medyczna.