Przejdź do serwisu tematycznego

Czechy: Nowy projekt ustawy o prawie do posiadania broni

Czeskie ministerstwo spraw wewnętrznych przekazało do dyskusji rządowi nowy projekt ustawy o prawie do posiadania broni.

7 stycznia br. portal branżowy CZ Defence poinformował, że czeskie ministerstwo spraw wewnętrznych przekazało do dyskusji rządowi nowy projekt ustawy o prawie do posiadania broni, która wraz z podobnym dokumentem o posiadaniu amunicji, całkowicie zastąpi dotychczasowe prawo w tej materii w Republice Czeskiej.

Czeskie ministerstwo spraw wewnętrznych przekazało do dyskusji rządowi nowy projekt ustawy o prawie do posiadania broni / Zdjęcia: Česká zbrojovka

Projekt nowej ustawy o broni palnej będzie oparty na zasadzie zachowania rozwiązań, które się sprawdziły i zastąpienia tych, które wymagają poprawek. Projekt zakłada, że nowe prawo utrzyma zatem wysoki standard warunków, na jakich osoba może uzyskać dostęp do broni palnej, ale z jednej strony uprości procedury administracyjne, które są teraz z tym związane, a z drugiej strony sprawi, że przepisy staną się ogólnie bardziej przejrzyste.

Jednocześnie projektowana ustawa znacząco wzmocni elementy e-administracji. Prawo zniesie dokumenty i formularze papierowe. Zdecydowana większość działań administracyjnych będzie możliwa drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu samoobsługowego połączonego z Centralnym Rejestrem Broni. Pozwoli to między innymi na osiągnięcie optymalnej zgodności z regulacjami prawnymi w zakresie uzbrojenia z ustawą nr 12/2020 O prawie do usług cyfrowych.

Pozwolenie na broń będzie wydawane na czas nieokreślony, a liczba jej typów zostanie zmniejszona. Liczba grup licencji na broń zostanie znacznie zmniejszona. Obecnie są to: A – kolekcjonerstwo, B – strzelectwo sportowe, C – myślistwo, D – broń służbowa, E – broń do samoobrony. Ustawowe uregulowanie egzaminów licencyjnych również zostanie uproszczone i usprawnione, a prawne uregulowanie braku przeciwskazań medycznych będzie konsekwentnie powiązane z obowiązującym ustawodawstwem medycznym.

Ustawa ureguluje również prawa i obowiązki posiadaczy broni w sposób bardziej przejrzysty i jednoznaczny oraz zasadniczo uprości przepisy dotyczące wykroczeń z użyciem broni palnej. Jednocześnie ustawa zostanie powiązana z ustawą o amunicji nr 14/2021 i inne powiązanymi dokumentami.

Nowe prawo będzie miało zastosowanie do posiadaczy broni (osoby fizyczne i prawne), ministerstwa spraw wewnętrznych, ministerstwa przemysłu i handlu, ministerstwa obrony, Czeskiego Urzędu Badań Broni i Amunicji, Policji Republiki Czeskiej, ambasad, gminy i innych organów władzy publicznej w wykonywaniu swoich zadań związanych z rozporządzaniem bronią i amunicją bez wyraźnego wyłączenia spod zakresu prawa.

Celem propozycji będzie utrzymanie konkurencyjności na rynku krajowych producentów broni, amunicji i technologii pokrewnych. Zapewniona zostanie wysoka efektywność systemu kontroli transgranicznego związanego z przemieszczaniem broni i amunicji, a jednocześnie wzmocnione zostanie powiązanie prawa o broni z regulacjami licencyjnymi.

Dotychczasowi posiadacze licencji na broń będą musieli dostosować się do nowych wymogów wynikających z nowego prawa. W zasadzie będą to jednak działania administracyjne, które nie wymagają dodatkowych kosztów, a zwłaszcza w obszarze złożoności prawnej oraz jasności i zrozumiałości przepisów. Nowe przepisy powinny być bardziej przyjazne dla użytkowników niż obecnie.

Stan prawny broni posiadanej przez gminy na potrzeby straży miejskiej oraz broni w muzeach należących do regionów lub gmin zostanie jednoznacznie rozstrzygnięty.

Wydawanie pozwoleń na broń palną i innych związanych z tym pozwoleń oraz prowadzenie postępowań administracyjnych zgodnie z nowym prawem może stwarzać ryzyko korupcji. Będzie ono minimalizowane poprzez procedury wynikające z samego Kodeksu Postępowania Administracyjnego, wieloinstancyjność, kontrolę sądową oraz rygorystyczną kontrolę zainteresowanych organów administracyjnych. Zakres praktyk korupcyjnych ulegnie znacznemu zredukowaniu w przypadku przyjęcia nowego ustawodawstwa w porównaniu z obecną sytuacją (jaśniejsze, bardziej przejrzyste i zrozumiałe określenie praw i obowiązków, ograniczenie częstotliwości i różnorodności procedur administracyjnych).

Autor: Martin Šiška (oryginalny artykuł: https://www.czdefence.cz/clanek/novy-navrh-zakona-o-zbranich-bude-modernizovat-stavajici-zbranove-pravo).

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Zakaz ołowiu w strzelectwie

Unia Europejska chce całkowicie zabronić wykorzystywania ołowiu w strzelectwie sportowym i myśliwskim.

Solidarna Polska złożyła projekt nowej ustawy o broni i amunicji

To już trzeci projekt złożony do Sejmu w ostatnim czasie. Poprzednie złożyły odpowiednio środowiska Kukiz ’15 i Partii Republikańskiej. Według wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego,…

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

X