2 listopada Jednostka Wojskowa GROM (JWG) poinformowała o liczbie ofert nadesłanych w postępowaniu na dostawy kilkunastu 40-mm półautomatycznych granatników rewolwerowych dla komandosów z Rembertowa (GROM szuka granatników rewolwerowych, 2017-10-23). Jedyną propozycję złożyła katowicka spółka Works 11, która zaoferowała dostarczenie zamówionej broni do 30 listopada za 550 269,53 zł (z VAT). Na granatniki przyznano 24 miesiące gwarancji.

Abrams Airborne Manufacturing Inc. oferuje 40-mm granatniki rewolwerowe pod własną marką AAMI, jak też jako Milkor USA. Ze względu na to, że prawa do granatników M32/M32A1 i Mk 14 Mod 0 ma USMC i US Navy, innym klientom proponuje się nieznacznie zmodyfikowane konstrukcje pod zmienioną nazwą / Zdjęcia: Milkor USA

Abrams Airborne Manufacturing Inc. oferuje 40-mm granatniki rewolwerowe pod własną marką AAMI, jak też jako Milkor USA. Ze względu na to, że prawa do granatników M32/M32A1 i Mk 14 Mod 0 ma USMC i US Navy, innym klientom proponuje się nieznacznie zmodyfikowane konstrukcje pod zmienioną nazwą / Zdjęcia: Milkor USA

Biorąc pod uwagę wcześniejsze postępowanie sprzed roku, można się domyślać, że specyfikację istotnych warunków zamówienia spełnia amerykański 40-mm granatnik rewolwerowy AAMI (Abrams Airborne Manufacturing Inc.) AV-140 MSGL. Konstrukcja ta od kilku lat jest oferowana przez Works 11. Granatnik może być zasilany amunicją 40 mm x 46SR o niskiej prędkości wylotowej i 40 mm x 53SR o średniej prędkości wylotowej. Ta ostatnia umożliwia strzelanie na dystans do 700-800 m.  

Broń wyposażona jest w lufę długości 203 mm (opcjonalnie 304 mm), ma masę 6,26 kg. Z maksymalnie wysuniętą kolbą mierzy 739 mm, z kolbą wsuniętą 648 mm. AV-140 MSGL jest przez producenta kompletowany z celownikiem kolimatorowym Vortex Venom na montażu dostosowanym do trajektorii granatów niskiej i średniej prędkości wylotowej.