6 kwietnia europejska spółka Airbus Helicopters poinformowała o podpisaniu umowy z japońską Strażą Wybrzeża (Kaijō Hoan-chō) na dostawę dwóch kolejnych średnich śmigłowców wielozadaniowych H225 Super Puma. Dołączą one do trzynastu już zamówionych, dzięki czemu formacja jest największym operatorem H225 w Japonii (Francja: Super Pumy zastąpią Pumy, 2020-03-20).

11-tonowa, dwusilnikowa Super Puma jest zdolna do podjęcia nawet 23 pasażerów podczas realizacji misji poszukiwawczo-ratowniczych czy ewakuacji medycznej / Zdjęcie: Anthony Pecchi, Airbus Helicopters

11-tonowa, dwusilnikowa Super Puma jest zdolna do podjęcia nawet 23 pasażerów podczas realizacji misji poszukiwawczo-ratowniczych czy ewakuacji medycznej / Zdjęcie: Anthony Pecchi, Airbus Helicopters

 

Łącznie, Kaijō Hoan-chō będzie użytkować 15 Super Pum, w tym w najnowszej konfiguracji H225 i we wczesnej AS.332 L1/EC225 LP (dostarczonych wówczas jako Aérospatiale/Eurocopter) z łącznie 49 wiropłatów różnego typu (18 Leonardo AW139, Bell 412 i 14 Sikorsky S-76), jakie są na wyposażeniu tej formacji (oraz 29 samolotów).

W całej Japonii różni operatorzy (w tym Ministerstwo Obrony) eksploatują łącznie 28 Super Pum. Odpowiadają one m.in. za misje poszukiwawczo-ratownicze (SAR), operacje na wybrzeżu, przewóz VIP, operacje garzenia pożarów, dystrybucję pomocy humanitarnej czy transport ładunków i ludzi (H225 SAR dla Grenlandii, 2019-10-04).

W Straży Wybrzeża, Super Pumy służą do misji SAR, operacji patrolowych na wybrzeżu, egzekwowania porządku publicznego, ochrony wód terytorialnych i niesienia pomocy ofiarom klęsk żywiołowych. Poprzednie zamówienia na śmigłowce tego typu złożono w czerwcu 2017 (trzy egzemplarze z dostawami do lutego 2020), w marcu 2016 (jeden egzemplarz z dostawą do końca 2016) i w lipcu 2011 (trzy egzemplarze z dostawą do marca 2015). Dołączyły one do trzech AS332 L1, zamówionych dużo wcześniej (tj. w 1991).

Super Pumy Straży Wybrzeża są objęte programem wsparcia obsługi technicznej i logistycznej Airbus HCare Smart. Program jest dostosowany do oczekiwań odbiorcy i obejmuje specyficzne warunki eksploatacji, wsparcie materiałowe i magazyn części zamiennych, a także szkolenia załóg, operacje lotnicze i inne usługi powiązane. Pozwala na utrzymanie wysokiej gotowości operacyjnej przez flotę i dostępności poszczególnych wiropłatów.