24 kwietnia amerykańska Agencja Obrony Przeciwrakietowej MDA (Missile Defense Agency), w imieniu Departamentu Obrony USA, opublikowała zaproszenie do składania ofert (Request for Proposals, RfP) w programie rakietowego pocisku przechwytującego nowej generacji o kryptonimie NGI (Next-Generation Interceptor). Termin składania wniosków minie 31 lipca 2020, ale może zostać wydłużony z powodu trwającej pandemii choroby zakaźnej COVID-19. 

Program NGI ma na celu opracowanie rakietowego pocisku przechwytującego nowej generacji, który pozwoli na zastąpienie obecnie rozmieszczonych pocisków GBI, służących do niszczenia głowic termonuklearnych, przenoszonych przez międzykontynentalne pociski balistyczne / Zdjęcie: US Army/Departament Obrony USA

Program NGI ma na celu opracowanie rakietowego pocisku przechwytującego nowej generacji, który pozwoli na zastąpienie obecnie rozmieszczonych pocisków GBI, służących do niszczenia głowic termonuklearnych, przenoszonych przez międzykontynentalne pociski balistyczne / Zdjęcie: US Army/Departament Obrony USA

Zapytanie ofertowe dotyczy nowego typu pocisku przechwytującego, który mógłby w przyszłości zastąpić pociski typu GBI (Ground Based Interceptor), wchodzące w skład naziemnego komponentu GMD (Ground-Based Midcourse Defense) obrony antybalistycznej BMD (Ballistic Missile Defense). Czterdzieści cztery pociski tego typu rozmieszczono dotąd w bazie lotniczej Vandenberg w Kalifornii i w Fort Greely na Alasce. Są przeznaczone do przechwytywania głowic międzykontynentalnych pocisków balistycznych (ICBM) (Operacyjny test GMD, 2019-03-26).

MDA przewiduje, że zostaną udzielone zamówienia maksymalnie dwóm podmiotom w ramach fazy analityczno-koncepcyjnej i doskonalenia technologii (Technology Maturation and Risk Reduction, TMRR). Potem zostanie wyłoniony jeden dostawca w ramach fazy produkcyjno-inżynieryjnej (Engineering & Manufacturing Development, EMD).

W ramach 5-letniego planu budżetowego agencji MDA o wartości 4,9 mld USD (20,65 mld zł), na powyższy cel w roku fiskalnym 2021 zażądano kwoty 664,1 mln USD (2,8 mld zł). Wniosek budżetowy został przedstawiony 10 lutego 2020. Program NGI zastępuje anulowaną 21 sierpnia 2019 inicjatywę rozwoju nowej głowicy przechwytującej RKV (Redesigned Kill Vehicle), która miała być przenoszona przez pociski GBI. Pracami miał zajmować się Boeing w kooperacji z Raytheonem. NGI uruchomiono wbrew wcześniejszym planom wskrzeszenia programu RKV (Program głowic RKV anulowany, 2019-08-22).

Mark Wright, rzecznik prasowy agencji MDA, poinformował, że zapytanie ofertowe w programie  NGI jest istotnym krokiem naprzód w zakresie zwiększenia zdolności przeciwrakietowych Stanów Zjednoczonych. Wcześniej, dyrektor MDA, wiceadm Jon Hill poinformował, że przewidywany jest spadek efektywności pocisków GBI począwszy od połowy do końca lat 2020. Ponad 21-tonowe trójstopniowe pociski, będące w gestii wojsk lądowych (US Army), weszły na uzbrojenie w 2004.

MDA nie planuje zakupu kolejnych pocisków GBI, pomimo nacisków administracji prezydenta Donalda Trumpa, aby zwiększyć ich liczbę o 28 kolejnych, do łącznie 72 pocisków. Dodatkowe GBI miały zostać rozmieszczone w trzeciej lokalizacji. Wstępny plan zakupu został zatwierdzony przez Kongres w listopadzie 2017.

Według krytyków programu NGI, opracowanie nowego nosiciela wraz z głowicą przechwytującą, spowoduje wydłużenie się harmonogramu wdrożenia go do służby nawet po 2030. Jednak jeszcze w marcu wiceadm. Hill zapewniał Kongres, że opóźnienia są nie do zaakceptowania dla jego kierownictwa. Dlatego procedury związane z jego realizacją zostaną przyspieszone w największym stopniu.

Warto jednak zauważyć, że jeszcze w lutym planowano publikację zapytania ofertowego do końca miesiąca, a udzielenie zamówień do końca roku. MDA ma nadzieję na rozpoczęcie wdrażania pocisków przechwytujących nowej generacji w 2027 lub 2028.