11 lutego Morski Oddział Straży Granicznej (MOSG) dokonał otwarcia ofert w drugim postępowaniu na dostawę pełnomorskiego okrętu patrolowego klasy OPV (Offshore Patrol Vessel), która uzupełni lub zastąpi jeden z patrolowców typu SKS-40, czyli Kaper-1 (SG-311) i Kaper-2 (SG-312) i trafi do Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej w Gdańsku-Westerplatte.

MOSG dysponuje obecnie 56 jednostkami pływającymi różnych typów, w tym 12 patrolowymi, 6 interwencyjno-pościgowymi (IC 16 M III), 2 poduszkowcami Griffon 2000TD, 2 jachtami, 4 jednostkami projektu Parker 900 Baltic i 30 łodziami różnej wielkości / Zdjęcie: MOSG

MOSG dysponuje obecnie 56 jednostkami pływającymi różnych typów, w tym 12 patrolowymi, 6 interwencyjno-pościgowymi (IC 16 M III), 2 poduszkowcami Griffon 2000TD, 2 jachtami, 4 jednostkami projektu Parker 900 Baltic i 30 łodziami różnej wielkości / Zdjęcie: MOSG

Pierwsze postępowanie przetargowe zostało rozpoczęte 31 lipca, a termin składania wniosków minął 23 września 2019. 7 października dokonano otwarcia ofert, ale jedyna oferta jaką złożono  (PGZ Stocznia Wojenna i Stocznia Remontowa Nauta) przekroczyła zakładany budżet. 21 listopada unieważniono postępowanie (Pełnomorski patrolowiec dla MOSG, 2019-08-06).

13 grudnia 2019 rozpoczęto kolejną procedurę zakupową. Termin składania ofert minął 28 stycznia. Budżet został ujawniony przy okazji otwarcia ofert ; jest to kwota 111 336 000 zł brutto. Podobnie jak w pierwszym postępowaniu, przedmiotem zamówienia jest okręt o długości od 60 do 66 m, szerokość nie mniej niż 10,5 m, zanurzenie ok. 3,5 m, wyporność około 1000 t i autonomicznością do 12 dni.

Pierwszym oferentem jest francuska spółka Socarenam, a wartość oferty to 111 000 000 zł brutto, więc mieści się w limicie.  Socarenam deklaruje również objęcie 36-miesięczną gwarancją wyposażenia jednostki. Warto dodać, że francuska spółka, w konsorcjum z CNN MCO wygrała w ostatnim czasie przetarg na dostawę sześciu patrolowców tej samej klasy dla francuskiej marynarki wojennej (Marine Nationale) (Francja zamawia patrolowce POM, 2020-01-21).

Drugim oferentem jest PGZ Stocznia Wojenna, jednak wartość oferty przekracza  zakładany przez MOSG budżet i wynosi 138 990 000 zł. Oferent udzielił gwarancji na 30 miesięcy. Co ciekawe, w pierwszym postępowaniu oferta PGZ SW również przekroczyła budżet – wyniosła 147 600 000 mln zł brutto.

Jeżeli wyniki postępowania nie zostaną zaskarżone do Krajowej Izby Odwoławczej lub nie zostanie unieważnione z innych przyczyn, w ciągu najbliższych tygodni należy oczekiwać podpisania umowy z francuską spółką stoczniową.

Wcześniej, 19 listopada 2019 MOSG podpisał umowę ze spółką Techno Marine o wartości 7,95 mln zł brutto na dostawę okrętu patrolowo-interwencyjnego dla Kaszubskiego Dywizjonu SG w Gdańsku-Westerplatte (Okręt patrolowy Straży Granicznej , 2019-11-29).