29 listopada Morski Oddział Straży Granicznej (MOSG) poinformował o podpisaniu umowy na dostawę okrętu patrolowo-interwencyjnego dla Kaszubskiego Dywizjonu SG w Gdańsku-Westerplatte.

Elementy kadłuba, nadbudówki i wyposażenia powstaną w Malborku, natomiast ich montaż końcowy nastąpi w stoczni w Tczewie / Zdjęcie: MOSG

Elementy kadłuba, nadbudówki i wyposażenia powstaną w Malborku, natomiast ich montaż końcowy nastąpi w stoczni w Tczewie / Zdjęcie: MOSG

Umowa o wartości 7,95 mln zł brutto została zawarta 19 listopada ze spółką Techno Marine z Malborka. Było to trzecie postępowanie dotyczące powyższego zakupu. Dwa poprzednie anulowano w 2018 ze względu na przekroczenie budżetu przez złożone oferty.

Postępowanie zostało rozpoczęte w lipcu, otwarcie ofert nastąpiło 13 sierpnia, a rozstrzygnięcie 7 listopada 2019. Oferta spółki z Malborka była jedną z czterech które wpłynęły i trzech, które zakwalifikowano do dalszego etapu postępowania. Okręt o długości 15-20 m będzie przeznaczony do pełnienia dozoru, dyżuru granicznego, eskorty jednostek z ładunkami niebezpiecznymi, działań interwencyjno-patrolowych, poszukiwawczo-ratowniczych, portowych i związanych z ochroną środowiska morskiego (Cztery oferty okrętów patrolowych dla MOSG, 2018-08-14).

Zgodnie z wymogami zamawiającego prędkość minimalna jednostki ma wynosić 25 w. przy stanie morza 2. Wyposażenie dodatkowe obejmuje radiostacje MF/HF, radiotelefony VHF GMDSS i UKF FM, telefon satelitarny IRYDIUM 9575 EXTREME, satelitarną radiopławę awaryjną, transponder radarowy SART 9 GHz, kompas satelitarny, odbiornik ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych NAVTEX, system AIS, osiem nadajników MOB, interkom, megafon i rozdzielacze NMEA 0183. Jednostka ma być pomalowana w barwy Straży Granicznej: kadłub koloru niebieskiego (RAL-5005), nadbudówka białego (RAL-9003), a pokład zielonego (RAL-6002).

Zaoferowany przez Techno Marine okręt ma mieć możliwość pływania z prędkością 27 w., zasięg 400 mil morskich. Kadłub zostanie objęty 5-letnią gwarancją natomiast zespół napędowy 3-letnią. Deklarowana autonomiczność wynosi 4 dni.

W 2017 Techno Marine dostarczyła MOSG łodzie patrolowe: TM-623 OB Cabin o długości 6,5 m (dla Placówki Straży Granicznej we Władysławowie), TM-1025 IB Cabin SG-071 o długości 10,5 m (dla Kaszubskiego Dywizjonu SG) i TM-923 OB o długości 9,5 m do zadań specjalnych, w tym abordażowych i interwencyjno-pościgowych prowadzonych przez funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań MOSG. Łączna wartość zamówień w ramach Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020 wyniosła 2 743 000 zł brutto (Techno Marine dla MOSG, 2017-12-13).

31 lipca MOSG rozpoczął postępowanie na dostawę jednego pełnomorskiego okrętu patrolowego klasy OPV (Offshore Patrol Vessel), który także trafi do Kaszubskiego Dywizjonu SG (Pełnomorski patrolowiec dla MOSG, 2019-08-06).