Podczas XIV Międzynarodowej Wystawy Sprzętu i Usług Obronnych HEMUS 2020 w Bułgarii Grupa WB zaprezentowała swoje rozwiązania i produkty przeznaczone dla sił zbrojnych i formacji bezpieczeństwa publicznego. Grupa WB jest jedynym wystawcą z Polski, który pojawił się na targach w Płowdiw. Impreza odbywa się pod patronatem Ministerstwa Obrony i Ministerstwa Ekonomii Republiki Bułgarii. 

Podczas pierwszego dnia wystawy, stoisko GRUPY WB odwiedził Prezydent Republiki Bułgarii Rumen Radew

Podczas pierwszego dnia wystawy, stoisko GRUPY WB odwiedził Prezydent Republiki Bułgarii Rumen Radew

Grupa WB rezentuje na wystawie systemy komunikacji wewnętrznej FONET, zintegrowany system zarządzania walką Topaz, wielozadaniowe bezzałogowe systemy powietrzne Flyeye, systemy uderzeniowe Warmate oraz radiostacje Perad, COMP@N i R3501 (Grupa WB na ECC 2020, 2020-09-12, Fotoradary Grupy WB na Cyprze, 2020-06-19).

Podczas pierwszego dnia wystawy, stoisko Grupy WB odwiedził Prezydent Republiki Bułgarii Rumen Radew. Zapoznał się z ofertą grupy, wychodzącą naprzeciw potrzebom modernizacji technicznej bułgarskich sił zbrojnych i formacji bezpieczeństwa publicznego oraz klientów z innych państw.

Fonet jest platformą komunikacji, tworzącą jednolitą bazę wymiany danych pomiędzy pojazdami na polu walki. Zapewnia cyfrową łączność głosową w oparciu o dostępne radiostacje. Fonet integruje także wyposażenie elektroniczne pojazdu, a także steruje sieciami przewodowymi i radiowymi. Pojazdy wyposażone w Fonet mogą pracować w zautomatyzowanych systemach dowodzenia i zarządzania polem walki. Modułowa koncepcja systemu pozwala na dobór właściwej konfiguracji do zadań, zapewnia jednocześnie pełną kompatybilność łączności głosowej i wymiany danych. System został sprawdzony w warunkach bojowych. 

Podczas bułgarskich targów Grupa WB prezentuje systemy C4I, bezzałogowców i łączności / Zdjęcia: Grupa WB

Podczas bułgarskich targów Grupa WB prezentuje systemy C4I, bezzałogowców i łączności / Zdjęcia: Grupa WB

Topaz jest kompletnym i zintegrowanym systemem dowodzenia, kierowania i rozpoznania, przeznaczonym do wsparcia działań dowódców i żołnierzy. To modułowy zestaw aplikacji zaprojektowanych, aby zapewnić dowódcom na każdym szczeblu dowodzenia pełną kontrolę nad sytuacją na polu walki. System jest cały stale rozwijany, doświadczenia z eksploatacji pozwoliły wprowadzić funkcjonalności związane z rozpoznaniem przy wykorzystaniu różnorodnych sensorów (radary, systemy optoelektroniczne i rozpoznania pasywnego), dowodzeniem, zabezpieczeniem logistycznym oraz kierowaniem uderzeniami bezzałogowych systemów. Topaz ma możliwość współdziałania z sojusznikami, dzięki implementacji protokołów interoperacyjnych (m.in. MIP, NFFI, NVG i JCHAT) oraz zobrazowania  map cyfrowych zgodnego z standardem NATO. System został wielokrotnie sprawdzony w warunkach bojowych. 

Flyeye jest bezzałogowym systemem powietrznym, w skład którego wchodzą lekkie, startujące z ręki i lądujące automatycznie bezzałogowe samoloty. Może działać w dzień i w nocy, nawet przy skrajnie niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Flyeye może być wykorzystywany do zadań rozpoznania obrazowego, akustycznego, radiolokacyjnego, pomiarowego i sygnaturowego, także jako latający przekaźnik radiowy oraz wyspecjalizowany środek transportu małych i wrażliwych ładunków. System może działać przy zakłóceniach lub braku dostępu do systemu nawigacji satelitarnej GPS. Flyeye został sprawdzony w warunkach bojowych. 

Warmate to system amunicji krążącej zaliczany jest do precyzyjnych rozwiązań bojowych. Grupa WB wyprodukowała i dostarczyła odbiorcom kilkaset platform z kilkoma rodzajami głowic bojowych odłamkowo-burzących i termobarycznych. Użytkownikami amunicji krążącej są siły zbrojne czterech państw, z których dwa należą do Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO). WARMATE potrafi samodzielnie śledzić wskazany cel, umożliwiając automatyczne i precyzyjne rażenie. Śledzenie i oparta o to rozwiązanie automatyczna kontrola lotu w trakcie ataku odbywa się na pokładzie platformy. Umożliwia to rażenie celów nawet po utracie łączności lub w środowisku nasyconym środkami przeciwdziałania radioelektronicznego. Warmate został sprawdzony w warunkach bojowych. 

Perad to nowoczesna radiostacja osobista, charakteryzująca się prostotą obsługi, wysoką funkcjonalnością i ergonomią oraz niezawodnością. Urządzenie wyróżnia niska gęstość widmowa promieniowanego sygnału, doskonała czułość, selektywność oraz wbudowane inteligentne algorytmy szyfrujące i przeciwdziałania zakłóceniom. Dzięki temu urządzenie jest niemal niemożliwe do wykrycia i przechwycenia transmisji. Każda radiostacja to węzeł sieci, zminiaturyzowana stacja bazowa, wspierająca inne współpracujące z nią węzły, przez co nawet najbardziej odległe elementy systemu otrzymują dostęp do przesyłanych danych. PERAD jest radiostacją zdolną do pracy w trybie pełnej konferencji wielu użytkowników. Urządzenie ma wbudowane inteligentne zarządzanie energią, które gwarantuje wielodniową pracę w trybach oszczędnościowych.

COMP@N jest radiostacją doręczną wykonaną w technologii SDR (Software Defined Radio), opracowaną z wykorzystaniem wspólnej platformy sprzętowej. Urządzenie przeznaczone jest do łączności fonicznej: taktycznej bliskiego zasięgu VHF i UHF dla sił lądowych; taktycznej bliskiego zasięgu dla wojsk lotniczych; bliskiego zasięgu ze służbami paramilitarnymi i cywilnymi, wykorzystującymi kanały radiowe i rodzaje modulacji dostępne w radiostacji. Radiostacje rodziny COMP@N zapewniają kompleksowe bezpieczeństwo w zakresie mechanizmów TRANSEC, NETSEC i COMSEC opartych m.in. o algorytmy AES-256 z jednoczesnym wykorzystaniem technologii SCIP (STANAG 5068).

R3501 to radiostacja doręczna przeznaczona do działania w ekstremalnych warunkach, charakteryzująca się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne i na narażenia środowiskowe. Jest to nowoczesne urządzenie łączności UKF FM do użycia na szczeblu kompanii i plutonu. Służy do komunikacji na polu walki na odległość kilku kilometrów, w połączeniu z zestawem pojazdowym zasięg wzrasta do kilkudziesięciu kilometrów. R3501 umożliwia łączność foniczną analogową nieutajnioną i maskowaną, łączność foniczną cyfrową szyfrowaną (AES 256), transmisję danych, współpracę z zewnętrznym modemem i urządzeniem utajniającym.

Grupa WB jest zatrudniającym 1200 osób polskim producentem nowoczesnych rozwiązań technicznych, którego udziałowcem jest Polski Fundusz Rozwoju. Przedsiębiorstwo działa globalnie na rynku systemów łączności, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego, transportu, energetyki, elektromobilności i obronności.

/Na podstawie informacji Grupy WB