14 lipca Komenda Główna Straży Granicznej podpisała umowę na dostawy do 1100 kamizelek kuloodpornych zewnętrznych i 750 wewnętrznych (z tego 250 w opcji), o łącznej wartości 2 867 750 zł netto. Wszystkie kamizelki trafią do Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie (Pistolety, pojazdy i sprzęt dla SG, 2018-03-15).

Kamizelki kuloodporne wewnętrzne przeznaczone są do skrytego noszenia pod odzieżą wierzchnią (kamuflowane). Zostały wykonane według własnego projektu pograniczników / Zdjęcie: Lubawa

Kamizelki kuloodporne wewnętrzne przeznaczone są do skrytego noszenia pod odzieżą wierzchnią (kamuflowane). Zostały wykonane według własnego projektu pograniczników / Zdjęcie: Lubawa

W przetargu złożono cztery oferty. 9 lipca Straż Graniczna podpisała umowę o wartości 2 024 000 zł na dostawę zewnętrznych kamizelek kuloodpornych ze spółką JMD Daniel Technologie Janusz Daniel z Warszawy (początkowa, szacowana wartość wynosiła 2 534 950 zł). Tego samego dnia zawarto też kontrakt o wartości 843 750 zł (początkowa 941 062,50 zł) na dostawę kamizelek kuloodpornych wewnętrznych ze spółką Lubawa z Ostrowa Wielkopolskiego (Poczta szuka kamizelek i hełmów, 2018-03-05,Lubawa dla skarbówki i Policji, 2017-12-14, 4000 kamizelek dla Policji, 2017-05-31).

Straż Graniczna wymagała, aby kamizelki zewnętrzne i wewnętrzne były jednakowe, fabrycznie nowe i wyprodukowane w 2018. Minimalny wymagany okres gwarancji w zakresie odporności balistycznej ma wynosić 10 lat, a minimalny wymagany okres gwarancji na pozostałe elementy użytkowe 3 lata.

Kryteriami wyboru oferty były cena (60%), jakość (30%) i czas gwarancji (10%). W przypadku chęci skorzystania z prawa opcji, Straż Graniczna złoży wymagane oświadczenie do 15 września, a termin realizacji zamówienia na kamizelkie wewnętrzne mija 30 września, a zewnętrzne 31 października.

Wkłady balistyczne kamizelki wewnętrznej muszą zapewniać ochronę w klasie kuloodporności K2 i odłamkoodporności O2. W przypadku modelu zewnętrznego wymagana jest klasa kuloodporności K2. Oznacza to ochronę przed 5,4-5,6-g pociskami nabojów 7,62 mm x 25 z rdzeniem ołowianym i stalowym płaszczem, wystrzelonych z prędkością 410-440 m/s i 1,1-g odłamkami poruszającymi się z prędkością 525-560 m/s.

Poprzednie umowy na zakupy kamizelek kuloodpornych dla Straży Granicznej były podpisywane 7 lipca 2017 (452 kamizelki zewnętrzne i 257 w ramach opcji) ze spółką Holsters HPE Polska Grzegorz Szymański z Kielc), 2 grudnia 2016 (na 350 kamizelek i 150 w ramach opcji) oraz 8 lipca 2015 (400 kamizelek wewnętrznych) z Lubawą (709 kamizelek dla SG, 2017-03-23).