17 sierpnia służba prasowa ministerstwa przemysłu i handlu Federacji Rosyjskiej poinformowała, że szef resortu, Denis Manturow, odwiedził nowe moskiewskie zakłady Grupy Kronsztadt, gdzie zaprezentowano mu m.in. makietę rozwijanego dużego bezzałogowego statku latającego klasy MALE (Medium Altitude Long Endurance, średniego pułapu o dużej długotrwałości lotu) o nazwie Helios (Rosja zamawia bsl Forpost-R, 2020-02-27).

Maksymalna masa startowa bsl Helios ma wynieść 5 t, z czego udźwig 1 t. Na podstawie fotografii można wywnioskować, że rozpiętość skrzydeł może przekraczać 30 m / Zdjęcie: Ministerstwo przemysłu i handlu Federacji Rosyjskiej

Maksymalna masa startowa bsl Helios ma wynieść 5 t, z czego udźwig 1 t. Na podstawie fotografii można wywnioskować, że rozpiętość skrzydeł może przekraczać 30 m / Zdjęcie: Ministerstwo przemysłu i handlu Federacji Rosyjskiej

Moskiewskie zakłady budowy maszyn im. W. W. Czernyszewa są nową placówką spółki, która ma główną siedzibę w Sankt Petersburgu i była wcześniej znana pod nazwą Tranzas. So to zakłady póki co eksperymentalnej produkcji, ale niewykluczone, że w przyszłości będą ośrodkiem seryjnego montażu bezzałogowców. Spółka rozwija obecnie na zlecenie ministerstwa obrony Federacji Rosyjskiej bezzałogowe statki latające, takie jak 1-tonowy Orion (izdielije 90), również klasy MALE, więc będzie musiała zwiększyć zdolności produkcyjne (Rosyjskie bsl Orion przekazane, 2020-04-23).

Podczas wizyty Manturowa, na hali produkcyjnej zaprezentowano możliwości dywersyfikacji w produkcji podzespołów dla dużych bezzałogowców (obecnie pozyskiwanych z zagranicy), zarówno na potrzeby wojskowe jak i cywilne, technologie do produkcji obecnie rozwijanych bsl w tym wspomnianego Oriona, a także makiety planowanych i rozwijanych bsl: taktycznego Groma, bojowego Siriusa (Orion-2), zmiennowirnikowego Friegata pionowego startu i lądowania oraz ciężkiego Heliosa. O ile prace nad pierwszymi trzema były znane od jakiegoś czasu, to ostatni jest zupełną nowością.

Według dostępnych informacji, zaprezentowano pełnowymiarową makietę Heliosa, który docelowo ma charakteryzować się odwróconym usterzeniem motylkowym oraz silnikiem turbośmigłowym z sześcioma łopatami. Wstępnie maksymalna masa startowa ma wynosić 5 t, z czego udźwig wyniesie 1 t. Zasięg ma wynosić ponad 5 tys. km na pułapie do 12 tys. m, a autonomiczność ponad 24 godziny. Na podstawie fotografii można wywnioskować, że rozpiętość skrzydeł może przekraczać 30 m. Grupa Kronsztadt pracuje równolegle nad system sterowania automatycznym startem i lądowaniem, przetwarzanie zbieranych informacji, łączami satelitarnymi oraz technologiami sztucznej inteligencji (Wspólny lot Su-57 z S-70, 2019-09-28).

Nie można wykluczyć, że Helios może być rozwijany z powodu opóźnień rozwoju ciężkiego, 5-tonowego rozpoznawczego bezzałogowca Altius-U klasy HALE (High-Altitude Long Endurance, dużego pułapu o dużej długotrwałości lotu), zaprojektowanego przez biuro konstrukcyjne im. M. P. Simonowa z Kazania we współpracy z Grupą Kronsztadt. Prototyp, będący rozwinięciem wcześniejszego Altius-M, został oblatany 20 sierpnia 2019. W porównaniu z Heliosem, ten jednak ma charakteryzować się lepszymi parametrami lotu: zasięgiem do 10 tys. km na pułapie do 12 tys. m i autonomicznością od 24 do 48 godzin. Rozpiętość skrzydeł wynosi 28,5 m (Altius-U oblatany, 2019-08-21).