Przejdź do serwisu tematycznego

Dowódca Generalny RSZ i Dowódca WOT mianowani

Prezydent RP i Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda mianował Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej oraz nadał stopień generała Wojska Polskiego.

We wtorek, 30 kwietnia 2024, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) poinformowało, że Prezydent RP i Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda mianował Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej oraz nadał stopień generała Wojska Polskiego. Akty mianowania zostaną wręczone przez Prezydenta w dniu Święta Narodowego Trzeciego Maja.

Zdjęcie: DG RSZ

Na stanowisko Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych mianowany został gen. broni Marek Sokołowski – czasowo pełniący obowiązki Dowódcy Generalnego RSZ od 11 października 2023. Wcześniej pełnił stanowisko I Zastępcy Dowódcy Generalnego RSZ.

Od września 1987 do września 1988 odbywał zasadniczą służbę wojskową w strukturach Wojskowej Służby Wewnętrznej. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1992 w 10. Batalionie Desantowo-Szturmowym 6. Pomorskiej Brygady Desantowo-Szturmowej w Krakowie na stanowisku dowódcy plutonu szturmowego, a później plutonu rozpoznawczego.

W latach 1993-1995 uczestniczył (dwie zmiany) w misji UNDOF (PKW Syria). Od 1996 pełnił służbę w 25. Dywizji Kawalerii Powietrznej, a po przekształceniu w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej. Zajmował stanowiska dowódcze i sztabowe, m.in. dowódcy kompanii, a po ukończeniu AON, starszego oficera rozpoznania brygady, szefa sztabu batalionu, szefa sztabu dywizjonu lotniczego, dowódcy batalionu, szefa szkolenia brygady. Po ukończeniu Podyplomowych Studiów Operacyjno-Strategicznych, w dniu 2 lipca 2007 objął stanowisko zastępcy dowódcy brygady, które pełnił do końca września 2008 – w tym czasie przez 8 miesięcy był również pełniącym obowiązki dowódcy 25. BKPow.

Po ukończeniu Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej w AON, w dniu 1 lipca 2009 został ponownie wyznaczony na zastępcę dowódcy 25. BKPow. W czasie misji PKW Irak pełnił następujące stanowiska: w pierwszej zmianie (w latach 2003/2004) – zastępca dowódcy Samodzielnej Grupy Powietrzno-Szturmowej, dowodząc odwodem powietrzno-lądowym dowódcy wielonarodowej dywizji. W piątej zmianie (przełom lat 2005/2006) – dowodził szturmowym, powietrzno-lądowym komponentem na stanowisku pomocnik dowódcy ds. aeromobilnych – dowódca batalionu manewrowego.

Od grudnia 2011 do czerwca 2012 pełnił obowiązki Zastępcy Dowódcy do spraw Koalicyjnych, Regionalnego Dowództwa Wschód (RC-E: Regional Command – East) z siedzibą w Bagram w Afganistanie. W 2013 pełnił obowiązki Dowódcy XIII zmiany PKW Afganistan, gdzie żołnierze 25. BKPow. stanowili trzon jej sił. W 2014 został wyznaczony na stanowisko Zastępca Dowódcy Dywizji – Szefa Sztabu 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu. Z dniem 2 maja 2016 został wyznaczony przez ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza na stanowisko dowódcy 16. DZ. 19 lipca 2019 został wyznaczony przez ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka na stanowisko Inspektora Szkolenia w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, a następnie I Zastępcy Dowódcy Generalnego RSZ. 7 sierpnia ub. r. awansowany na stopień generała broni (Awanse generalskie przed Świętem Wojska Polskiego).

Zdjęcie: DWOT

Na stanowisko Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej mianowany został gen. bryg. Krzysztof Stańczyk – czasowo pełniący obowiązki Dowódcy WOT od 11 października 2023. Wcześniej zastępujący Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej.

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu (1994) oraz Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej (ASzWoj w 2023). Realizuje studia doktoranckie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Pułkownik Stańczyk służbę rozpoczął w 1994 w 9. Brygadzie Kawalerii Pancernej im. króla Stefana Batorego w Braniewie. Następnie służył w 6. Brygadzie Artylerii Armat im. gen. Józefa Bema w Toruniu oraz Centralnej Grupie Działań Psychologicznych w Bydgoszczy. Od 2007 związany z Inspektoratem Wsparcia Sił Zbrojnych, a od 2011 z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. Oficer o imponującym szlaku bojowym – uczestnik pięciu misji poza granicami kraju (Syria, Irak, Afganistan).

Z Wojskami Obrony Terytorialnej związany od samego początku formowania w 2017. Pełnił służbę w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej na stanowisku Szefa Oddziału Rodzajów Wojsk. Następnie od 2018 został wyznaczony na stanowisko Dowódcy 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady OT. Z dniem 11 września 2023 objął stanowisko I Zastępcy Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Zdjęcie: US Army Europe

Na stopień generała Wojska Polskiego mianowany został gen. broni Sławomir Wojciechowski – Polski Przedstawiciel Wojskowy przy Komitetach Wojskowych NATO i UE.

W 1987 ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, po czym promowany został na pierwszy stopień oficerski podporucznika. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w macierzystej uczelni, gdzie kolejno zajmował stanowiska: dowódcy plutonu, dowódcy stacji, baterii rakiet plot, dowódcy baterii podchorążych. W 1993 został skierowany na studia dowódczo–sztabowe w Akademii Obrony Narodowej. W latach 1995–1997 dowodził dywizjonem artylerii przeciwlotniczej w 3. Brygadzie Pancernej w Trzebiatowie. W 1998 w tej samej jednostce – przeformowanej w 36. Brygadę Pancerną, a w 1999 w 36. Brygadę Zmechanizowaną – sprawował stanowisko szefa obrony przeciwlotniczej.

W marcu 1999 skierowany został do Zielonej Góry, gdzie w stopniu podpułkownika objął funkcję zastępcy dowódcy 4. Pułku Przeciwlotniczego, którym był do 2004, po czym 28 maja tego roku w obecności dowódcy 11. Dywizji Kawalerii Pancernej gen. Waldemara Skrzypczaka przyjął obowiązki dowódcy pułku i po uzyskaniu przez pułk tytułu Zielonogórski, był dowódcą 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w stopniu pułkownika do 2007. W 2001 ukończył podyplomowe studia dowódczo–sztabowe w brytyjskiej Akademii Dowódczo-Sztabowej (Joint Services Command and Staff College – JSCSC) w Shrivenham w Wielkiej Brytanii oraz kurs Połączonego Centrum Operacji NATO w Oberammergau w Niemczech (2002). W 2005 był szefem sztabu Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe IV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku.

W 2007 został skierowany do Żagania na stanowisko szefa szkolenia 11. Dywizji Kawalerii Pancernej. W 2008 ukończył roczne podyplomowe studia polityki obronnej w US Army War College w Carlisle Barracks w stanie Pensylwania w USA. 15 września 2008 objął dowodzenie w obecności dowódcy 11. DKPanc gen. dyw. Pawła Lamli 17. Brygadą Zmechanizowaną w Międzyrzeczu i Wędrzynie. 8 listopada 2008 prezydent RP Lech Kaczyński mianował go generałem brygady. W latach 2009–2010 17. WBZ jako pierwsza jednostka z Polski była trzonem Grupy Bojowej Unii Europejskiej (Force HeadQuarters Commander GBUE/I 2010), której był dowódcą. Od kwietnia 2011 do października 2011 dowodził IX zmianą PKW w Afganistanie. Dowodzenie brygadą z Międzyrzecza przekazał 5 stycznia 2012 gen. Rajmundowi Andrzejczakowi.

W 2012 objął stanowisko zastępcy szefa Zarządu Planowania Operacyjnego – P3 w Sztabie Generalnym WP. 10 kwietnia 2012 odebrał honorowy tytuł Przodujący Oddział Wojska Polskiego. W 2013 został dyrektorem Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON, jednocześnie zajmując to stanowisko, pracował także w Zespole ds. Nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia SZ RP i po jego wprowadzeniu został szefem tego zespołu, którego zadaniem było przygotowanie oceny ówczesnej reformy.

W 2015 został zastępcą Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, a 10 stycznia 2017 Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz odebrał awans na stopień generała dywizji. Nominację wręczył prezydent Andrzej Duda na wniosek ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. W 2017 obronił doktorat na Akademii Sztuki Wojennej. 22 lutego 2018 prezydent RP Andrzej Duda, na wniosek ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, mianował go na stopień generała broni, odpowiadającego etatowi przypisanemu do stanowiska dowódcy operacyjnego. Akt mianowania odebrał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy 1 marca 2018 w trakcie obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Awanse generalskie w Siłach Zbrojnych RP).

12 września 2018 został skierowany do Szczecina na stanowisko dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodni, którym był do 19 listopada 2021. W 2020 był w składzie Rady Programowej Akademii Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. W listopadzie 2021 minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak skierował go do rezerwy kadrowej w ramach wykonywania zadań w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. 14 lipca 2022 objął funkcję Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE.

29 lutego br., w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego odbyła się odprawa kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej podczas której wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o wystawieniu gen. Wojciechowskiego jako polskiego kandydata na na szefa Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej (Spotkanie Kierownictwa MON z dziennikarzami w Sztabie Generalnym WP).

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

Powiązane wiadomości

X