27 października br. Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) poinformowała w mediach społecznościowych, że Zakłady Elektromechaniczne BELMA z Bydgoszczy zawarły umowę z Inspektoratem Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej (IU MON) na dostawę dla Wojska Polskiego min przeciwpancernych ćwiczebnych MR-123/C i makiet min MR-123/O. Dostawy zostaną zrealizowane w latach 2020-2021 (Prezentacja min BELMA , 2019-03-14).

Miny bojowe MR-123 Kroton R, ćwiczebne MR-123/C i makiety min MR-123/O mają masę po 3,8 kg, średnicę 167 mm oraz wysokość 90 mm. Wizualnie różnią się między sobą symbolami oraz oznaczeniami (miny ćwiczebne z czerwonym paskiem, makiety z białym, a miny bojowe bez) / Zdjęcie: Zakłady Elektromechaniczne BELMA

Miny bojowe MR-123 Kroton R, ćwiczebne MR-123/C i makiety min MR-123/O mają masę po 3,8 kg, średnicę 167 mm oraz wysokość 90 mm. Wizualnie różnią się między sobą symbolami oraz oznaczeniami (miny ćwiczebne z czerwonym paskiem, makiety z białym, a miny bojowe bez) / Zdjęcie: Zakłady Elektromechaniczne BELMA

Umowa o nieujawnionej wartości została zawarta 19 października br. W związku z panującą pandemią COVID-19 podpisanie umowy zostało przeprowadzone w trybie korespondencyjnym. Przedmiotem umowy są dostawy makiet min przeciwpancernych do ustawiania ręcznego MR-123/O oraz miny przeciwpancerne ćwiczebne do ustawiania ręcznego MR-123/C (Prototyp PMN Baobab-K w 2021, 2018-12-29).

Miny przeciwpancerne ustawiane ręcznie ćwiczebne MR-123/C przeznaczone są do szkolenia w zakresie wyeliminowania z walki wozów bojowych i środków transportowych poprzez symulację rażenie celu pod jego poziomym obrysem.

Mina wyposażona jest w kostkę dymną zamiast ładunku kumulacyjnego w minie bojowej MR-123 Kroton R, zapewniającą sygnalizowanie zadziałania i niekontaktowy zapalnik z samolikwidacją i samoneutralizacją. Zadziałanie następuje pod całym obrysem przemieszczającego się nad miną pojazdu bojowego lub w wyniku upływu nastawionego czasu samolikwidacji. Mina posiada 2 stopnie zabezpieczenia.

Z kolei makiety min MR-123/O przeznaczone są do szkolenia w zakresie czynności obsługowych, ustawiania pojedynczych min, grup min i pól minowych. Miny w zależności od potrzeb można ustawiać na powierzchni gruntu i w gruncie. Makiety min odwzorowują działanie zespołów obsługowych:  pojemnika baterii (uzbrajania w baterię), zespołu zabezpieczenia i przełącznika samolikwidacji. Ponadto umożliwiają sprawdzenie zabezpieczenia testerem.