15 stycznia francuska spółka Nexter Systems rozpoczęła produkcję seryjną lekkich kołowych wielozadaniowych pojazdów opancerzonych VBMR-L Serval, wcześniej oznaczonych jako Léger VBMR (Véhicule Blindé Multi-Rôles).

15-tonowy wielozadaniowy pojazd opancerzony VBMR-L Serval, wcześniej oznaczony jako Léger VBMR może przetransportować do 10 w pełni niewyekwipowanych żołnierzy (w tym 2 członków załogi) w elementy systemu żołnierza przyszłości FÉLIN (Fantassin à Équipements et Liaisons Intégrés). Pojazdy są oferowane też Żandarmerii Narodowej (Gendarmerie Nationale), poszukującej 90 nowych pojazdów opancerzonych. W grudniu 2020 ministerstwo spraw wewnętrznych opublikowało zapytanie o informację w tej sprawie / Zdjęcie: DGA

15-tonowy wielozadaniowy pojazd opancerzony VBMR-L Serval, wcześniej oznaczony jako Léger VBMR może przetransportować do 10 w pełni niewyekwipowanych żołnierzy (w tym 2 członków załogi) w elementy systemu żołnierza przyszłości FÉLIN (Fantassin à Équipements et Liaisons Intégrés). Pojazdy są oferowane też Żandarmerii Narodowej (Gendarmerie Nationale), poszukującej 90 nowych pojazdów opancerzonych. W grudniu 2020 ministerstwo spraw wewnętrznych opublikowało zapytanie o informację w tej sprawie / Zdjęcie: DGA

Francuska Generalna Dyrekcja ds. Uzbrojenia (Direction générale de l’Armement, DGA) złożyła zamówienie w konsorcjum Nexter Systems i Texelis na dostawę 489 lekkich kołowych wielozadaniowych pojazdów opancerzonych w ramach programu Léger VBMR z dostawami do 2025. Zgodnie z umową, Nexter Systems miał odpowiadać za projekt, integrację, produkcję i wsparcie techniczne, a Texelis dostarczać skrzynie biegów i układy przeniesienia napędu.

Pierwsza partia została zakontraktowana w ramach zamówień ujętych w ustawie ws. planowania wojskowego (Loi de programmation militaire, LPM) na lata 2019-2025. Łączna pula zamówienia obejmie nawet 978 egzemplarzy do roku 2030. Koszt jednostkowany oszacowano wówczas na 500-700 tys. EUR (2,27-3,18 mln zł).

Dostawa pierwszych dwunastu egzemplarzy VBMR-L Serval nastąpi w pierwszej połowie 2022, a kolejnych 96 pojazdów w drugiej połowie roku. W październiku 2018 ministerstwo sił zbrojnych Francji poinformowało o pomyślnym zakończeniu prób terenowych 10 prototypów Léger VBMR. Kolejne próby w 2020 pozwoliły na scharakteryzowanie tempa procesów zużycia komponentów pojazdów.

VBMR-L Serval uzupełnią w wojskach lądowych (Armée de terre), w ramach programu Scorpion (Synergie du COntact Renforcée par la Polyvalence et l’InfovalorisatiON), łącznie 1872 kołowych transporterów opancerzonych Griffon VBMR i 300 kołowych wozów rozpoznawczych Jaguar EBRC (Engin Blindé de Reconnaissance et de Combat). Ostatnia partia obu typów pojazdów została zamówiona przez DGA we wrześniu ub. r. (Francja zamawia kolejne Griffony i Jaguary, 2020-09-23).

VBMR-L Serval trafią do jednostek zwiadowczych, a warianty takie jak transportery opancerzone, wozy dowodzenia, artyleryjskie wozy dowodzenia, wozy naprawcze, ambulansy, pojazdy ISTAR (zwiad, nadzór, namierzanie celów i rozpoznanie) czy centrum łączności taktycznej trafią do wyspecjalizowanych regimentów. Będą zastępować wprowadzone do służby w 1974 pływające, kołowe transportery opancerzone VAB (Véhicule de l’Avant Blindé).