9 marca w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ) z przedstawicielami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (PZSS). Celem spotkania było nawiązanie bliskiej współpracy PZŁ z PZSS jako dwóch środowisk gromadzących ludzi związanych bezpośrednio ze strzelectwem oraz wypracowanie porozumienia pomiędzy obiema organizacjami (Broń w Polsce w 2020, 2021-03-12).

PrzedstawicielePZŁ i PZSS spotkali się w Warszawie celem wypracowania porozumienia pomiędzy obiema organizacjami / Zdjęcie: PZŁ

PrzedstawicielePZŁ i PZSS spotkali się w Warszawie celem wypracowania porozumienia pomiędzy obiema organizacjami / Zdjęcie: PZŁ

 

Na spotkaniu byli obecni: Łowczy Krajowy Paweł Lisiak, członek Zarządu Głównego PZŁ Ewa Kraska,  prezes PZSS Tomasz Kwiecień, członek PZSS Ryszard Kapłon, przewodniczący Komisji Strzeleckiej Naczelnej Rady Łowieckiej (NRŁ) Piotr Jóźwiak oraz pracownik biura Zarządu Głównego PZŁ Konrad Radzikowski.

Jako główne cele przyszłej współpracy pomiędzy organizacjami wymieniono:
– edukację strzelecką wśród młodzieży,
– umożliwienie młodzieży od 13 do 18 roku życia uczestnictwa w treningu oraz zawodach strzeleckich na strzelnicach sportowych i myśliwskich,
– promocję strzelectwa myśliwskiego i sportowego,
– wprowadzenie regulaminu przyznawania Legitymacji Juniora Polskiego Związku Łowieckiego,
– wypracowanie wspólnych, jasnych norm funkcjonowania oraz korzystania ze strzelnic (sportowych i myśliwskich).

Podczas spotkania wypracowano następujące propozycje współdziałania pomiędzy PZŁ a PZSS:
– umożliwienie młodzieży od 13 roku życia uczestnictwa w treningach oraz zawodach na poziomie okręgu PZŁ,
– przeanalizowano Regulamin przyznawania Legitymacji Juniora Polskiego Związku Łowieckiego, który został stworzony przy współpracy Zarządu Głównego PZŁ, Komisji Strzeleckiej Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ oraz Członków Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego,
– bardzo szeroko została omówiona kwestia zdobycia zainteresowania młodzieży od 13. roku życia strzelectwem; przedstawiciele PZSS poinformowali o różnorodnym rodzaju konkurencji jakie wchodzą w listę strzelań sportowych,
– poruszono kwestie, jakie przepisy ze strony PZSS oraz PZŁ są wspólne, a jakie rozbieżne w celu sfinalizowania i realizacji głównych założeń.

Powyższe działania mają na celu przede wszystkim wykształcenie przyszłych myśliwych, którzy będą w umiejętny i bezpieczny sposób korzystać z broni na polowaniu oraz podczas wizyt na strzelnicach. Ponadto takie działanie umożliwi wychwytywanie młodych talentów strzeleckich wśród kolejnych pokoleń (IV Puchar Delta Optical, 2017-07-05).

Na zakończenie spotkania postanowiono podpisać porozumienie dotyczące wspólnego działania  Polskiego Związku Łowieckiego z Polskim Związkiem Strzelectwa Sportowego, celem niezwłocznego rozpoczęcia realizacji podjętych założeń. Takie porozumienie podpisano 11 marca w Warszawie. Ze strony PZŁ sygnował je Paweł Lisiak łowczy krajowy, a ze strony PZSS Tomasz Kwiecień, prezes PZSS.