Przejdź do serwisu tematycznego

Broń w Polsce w 2022: Wzrost w roku wojny

Komenda Główna Policji opublikowała statystyki dotyczące liczby pozwoleń na broń i samej broni w rękach Polaków. Jednym zdaniem można skomentować, że wojna w Ukrainie spowodowała ogromny wzrost zainteresowania strzelectwem i posiadaniem broni.

Nigdy dotąd nie zdarzyło się, aby w ciągu jednego roku przybyło ponad 37 tysięcy nowych posiadaczy pozwoleń na broń. Wcześniej największy wzrost miał miejsce w 2021 roku, kiedy to blisko 20 tysięcy osób zdecydowało się uzyskać pozwolenie (Broń w Polsce w roku 2021).

Zmiana liczby pozwoleń na broń w Polsce w latach 2014-2022

To samo dotyczy wzrostu liczby broni w rękach Polaków – z niespełna 660 tysięcy w 2021 roku do ponad 760 tysięcy w 2022. To skok o niemal 102 tysiące sztuk broni! Wyjaśnia to duże braki na rynku, kiedy to w ubiegłym roku sprzedawano w zasadzie wszystko, co trafiło do sklepów.

Do wzrostu zainteresowania strzelectwem w największym stopniu przyczyniła się sytuacja na Ukrainie i przekształcenie pełzającego konfliktu w pełnoskalową wojnę.

Zmiana liczby broni w rękach Polaków w latach 2014-2022

W 2022 roku przybyły 154 nowe pozwolenia na broń do celu ochrony osobistej, jedno do celu ochrony osób lub mienia, 4081 pozwolenia na broń do celu łowieckiego, 13 147 do celu sportowego (dwukrotnie więcej niż w 2021, kiedy było ich 6806, 5031 w 2020, 4822 w 2019, 5172 w 2018), pięć do celu rekonstrukcji historycznych, 19 862 pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich (to ogromny skok, dla porównania w 2021 roku – 9233, w 2020 – 6941, w 2019 – 6181, w 2018 – 6522), osiem do celu pamiątkowego, 141 do celu szkoleniowego i trzy do innego celu.

Zmiana liczby pozwoleń i broni do celu kolekcjonerskiego w latach 2014-2022. Skok w ostatnich latach jest ogromny, w ciągu pięciu lat z 18 tysięcy pozwoleń do blisko 60 tysięcy

Ogółem w 2022 roku odnotowano 286 751 pozwoleń na broń (252 299 w 2021), z czego 30 877 do celu ochrony osobistej (31 419 w 2021), dziesięć w celu ochrony osób lub mienia (dziewięć rok wcześniej), 134 765 do celu łowieckiego (132 501 w 2021), 58 784 do celu sportowego (45 895 w 2021), 94 do celu rekonstrukcji historycznej (86 w roku ubiegłym), 59 240 do celu kolekcjonerskiego (39 529 w 2021), 1730 do celu pamiątkowego (1738 rok wcześniej), 1082 do celu szkoleniowego (940 w 2021) i 169 do innego celu (182 w roku ubiegłym).

Zmiana liczby pozwoleń i broni do celu sportowego w latach 2014-2022. Zauważalny stały przyrost chętnych do strzelania sportowego

Łącznie Polacy mają – według policyjnych statystyk – 760 218 sztuk broni. Z tego 35 441 (35 841 w 2021) sztuk broni do ochrony osobistej, 10 (i tyle samo rok temu) do ochrony osób lub mienia, 374 079 (356 595 w 2021) myśliwskiej, 162 368 egzemplarzy (123 076 w 2021) sportowej, 361 (327 rok temu) do rekonstrukcji historycznej, 176 836 sztuk (132 982 w 2021) kolekcjonerskiej, 2542 (2535 w roku ubiegłym) pamiątkowej, 8425 egzemplarzy (6 844 w 2021) broni do szkolenia i 156 (spadek z 169 w roku ubiegłym) innej (Broń w Polsce w roku 2021; Broń w Polsce w 2020).

Zmiana liczby pozwoleń i broni do celu łowieckiego w latach 2014-2022. Przyrost nie jest duży, widać że liczba myśliwych nie wzrasta znacząco, utrzymuje się na stabilnym poziomie / Rysunki na podstawie danych Komendy Głównej Policji

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

H&K ukarany za nielegalną sprzedaż broni

30 marca serwis internetowy Deutsche Welle (DW) poinformował, że niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości (Bundesgerichtshof, BGH) z Karlsruhe podtrzymał decyzję sądu niższej instancji z 2019 uznającego

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

X