Przejdź do serwisu tematycznego

Zakaz noszenia broni w Warszawie i Wrocławiu w dniu 11 listopada

W dniu 11 listopada obowiązywać będzie czasowy zakaz noszenia lub przemieszczania broni palnej w stanie rozładowanym na terenie miasta stołecznego Warszawy i miasta Wrocławia.

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w dniu 11 listopada 2023 roku obowiązywać będzie czasowy zakaz noszenia lub przemieszczania broni palnej w stanie rozładowanym na terenie miasta stołecznego Warszawy i miasta Wrocławia.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2022 r. poz. 2516 oraz z 2023 r. poz. 535, 803, 1030 i 1532) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zakaz noszenia lub przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni na obszarze miasta stołecznego Warszawy oraz miasta Wrocławia w dniu 11 listopada 2023 r.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 listopada 2023 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Decyzja o wprowadzeniu zakazu podyktowana jest zapewnieniem bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom Narodowego Święta Niepodległości a także innych zgromadzeń publicznych, organizowanych w dniu 11 listopada. Jako jedne z eliminowanych zagrożeń podaje się ryzyko przypadkowej utraty przenoszonej broni, która znaleźć by się mogła w rękach osób nieuprawnionych.

Wprowadzenie czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym jest uzasadnione koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczestników uroczystości państwowych z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości, a także zgromadzeń publicznych, organizowanych w dniu 11 listopada 2023 r. w Warszawie i we Wrocławiu.

Ze względu na rangę tych przedsięwzięć oraz przewidywaną kilkusettysięczną liczbę uczestników, w tym cudzoziemców, a także na sytuację międzynarodową, istnieje konieczność zapewnienia wzmocnionych rygorów bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze miasta stołecznego Warszawy oraz miasta Wrocławia.

Wprowadzenie zakazu zmniejszy ryzyko wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bowiem posiadacze broni nie będą mogli nosić ani przemieszczać się z bronią, dzięki czemu wyeliminowane zostaną ewentualne przypadki utraty broni, a tym samym niebezpieczeństwo dostania się jej w ręce osób nieuprawnionych i jej użycia.

Fragment uzasadnienia rozporządzenia

Szczegóły dostępne są na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Broń w Polsce w 2022: Wzrost w roku wojny

Komenda Główna Policji opublikowała statystyki dotyczące liczby pozwoleń na broń i samej broni w rękach Polaków. Jednym zdaniem można skomentować, że wojna w Ukrainie spowodowała…

H&K ukarany za nielegalną sprzedaż broni

Niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości podtrzymał decyzję sądu niższej instancji dotyczącą winy pracowników spółki Heckler & Koch, którzy dopuścili się nielegalnej sprzedaży…

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

X