Przejdź do serwisu tematycznego

Polsko-amerykańskie porozumienie na rzecz bezpieczeństwa kosmicznego

Ministerstwo Obrony Narodowej i Polska Agencja Kosmiczna POLSA podpisały porozumienie z Dowództwem Kosmicznym Stanów Zjednoczonych o udostępnianiu informacji dotyczących Świadomości Sytuacyjnej w Przestrzeni Kosmicznej.

19 kwietnia br. Ministerstwo Obrony Narodowej, Polska Agencja Kosmiczna POLSADowództwo Kosmiczne Stanów Zjednoczonych (United States Space Command, USSPACECOM) w imieniu Departamentu Obrony USA podpisały trójstronne porozumienie o udostępnianiu informacji dotyczących Świadomości Sytuacyjnej w Przestrzeni Kosmicznej (Space Situational Awareness, SSA) w ramach tzw. USSPACECOM Data Sharing Programme. Program pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności oraz zrównoważony rozwój działań w przestrzeni kosmicznej.

Prezes POLSA prof. dr hab. Grzegorz Wrochna, dowódca USSPACECOM gen. James Dickinson (w imieniu Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych) oraz I zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. broni Piotr A. Błazeusz (w imieniu Ministerstwa Obrony Narodowej), podpisali porozumienie podczas trwającego 38. Sympozjum Kosmicznego (Space Symposium 38) w Colorado Springs, w stanie Kolorado, w Stanach Zjednoczonych.

Szybko rosnąca liczba obiektów na orbicie oraz potrzeba utrzymania pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej wymagają zacieśnienia współpracy międzynarodowej. Ta umowa pozwoli na wymianę danych o sytuacji na orbicie między Polską i USA. Jest to szczególnie ważnie w dobie, kiedy technologie satelitarne w zakresie łączności, nawigacji i obserwacji Ziemi są już niezbędne do funkcjonowania nowoczesnych państw – powiedział prezes POLSA Grzegorz Wrochna.

W ramach programu Data Sharing zawarto ponad 170 umów o wymianie informacji o Świadomości Sytuacyjnej w Przestrzeni Kosmicznej z krajami partnerskimi, podmiotami sektora komercyjnego i akademickiego oraz agencjami międzyrządowymi z całego świata. Dla Polskiej Agencji Kosmicznej niniejszy dokument zastępuje dotychczasową bilateralną umowę o wymianie informacji SSA, zawartą z Departamentem Obrony USA w kwietniu 2019.

Polska Agencja Kosmiczna POLSA aktywnie wykorzystuje informacje pochodzące od strony amerykańskiej w celu informowania organów administracji publicznej o występujących zagrożeniach w przestrzeni kosmicznej, w tym o zagrożeniach dla aktywnych satelitów pochodzących z Polski.

Zdjęcia: Polska Agencja Kosmiczna POLSA

Jak dodał Sztab Generalny Wojska Polskiego, zawarcie porozumienia stanowi wyłączną podstawę świadczenia przez 18th Space Defence Squadron zaawansowanych usług z zakresu świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej. Usługi te obejmują: rozwiązywanie anomalii, wsparcie w zakresie unikania kolizji, ocena koniunkcyjna, wsparcie w zakresie deorbitacji, ponownego wejścia w atmosferę oraz utylizacji, wyjaśnianie zakłóceń elektromagnetycznych i wsparcie startu. Udział polskiej delegacji w 38. Sympozjum Kosmicznym był okazją do podpisania ze stroną amerykańską także oświadczenia woli współpracy w domenie kosmicznej – Statement of Intent on cooperation in the space domain. To pierwszy taki dokument, który tworzy polityczne ramy dla kooperacji obu państw.

W przestrzeni kosmicznej wokół Ziemi znajduje się obecnie ok. 7800 aktywnych satelitów, a ich liczba stale wzrasta w związku z rozwojem mega-konstelacji np. komunikacji satelitarnej. Monitorowanych jest prawie 46 tys. obiektów w tym ok 19 tys. zidentyfikowanych śmieci kosmicznych. Na ponad milion szacuje się liczbę niezidentyfikowanych śmieci kosmicznych większych niż 1 cm, mogących zagrozić uszkodzeniem lub zniszczeniem aktywnych satelitów. Monitorowane sią także duże śmieci kosmiczne takie jak szczątki rakiet, które mogą w niekontrolowany sposób wejść w atmosferę Ziemi, a nawet dotrzeć na jej powierzchnię stanowiąc w ten sposób zagrożenie dla ludności cywilnej.

Na podstawie informacji prasowych

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

X