Przejdź do serwisu tematycznego

POLSECURE: Współpraca Grupy WB z Policją

Pierwszego dnia II Międzynarodowych Targów Policji i Bezpieczeństwa Publicznego POLSECURE, Komenda Główna Policji podpisała z Grupą WB porozumienie o wszechstronnej współpracy.

We wtorek, 25 kwietnia br., podczas pierwszego dnia II Międzynarodowych Targów Policji i Bezpieczeństwa Publicznego POLSECURE, Komenda Główna Policji podpisała z Grupą WB porozumienie o wszechstronnej współpracy (POLSECURE: Debiut mobilnego centrum zarządzania i łączności Grupy WB).

Zdjęcie: Grupa WB

Policja to formacja, której ustawowym zadaniem jest ochrona życia, zdrowia, mienia i porządku publicznego przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra. Zajmuje się też zwalczaniem przestępczości i zapobieganiem zagrożeniom dla bezpieczeństwa państwa. Policja projektuje, buduje, utrzymuje oraz wykorzystuje systemy teleinformatyczne o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa kraju i społeczeństwa.

Grupa WB specjalizuje się w systemach łączności i dowodzenia, systemach obserwacyjno-rozpoznawczych, bezzałogowych statkach powietrznych i systemach teleinformatycznych. Projektuje rozwiązania z dziedziny elektromobilności i magazynów energii. Jest liderem w dziedzinie zaawansowanych mobilnych systemów bezprzewodowych do zastosowań w komunikacji specjalnej i maszyna-maszyna (M2M) oraz systemów integrujących cyfrową łączność radiową.

Zdjęcia: Jakub Link-Lenczowski, MILMAG

Grupa WB jest wiodącym ośrodkiem rozwijania zaawansowanych rozwiązań kryptograficznych, projektowaniem i produkcją urządzeń elektronicznych oraz systemów kierowanych na rynek bezpieczeństwa publicznego, w tym ochrony infrastruktury krytycznej i zarządzania kryzysowego.

W ramach podpisanego listu intencyjnego Komenda Główna Policji i Grupa WB są zainteresowane współpracą w dziedzinie specjalizowanych systemów telekomunikacyjnych zarządzania kryzysowego i infrastruktury krytycznej, technologii 5G dla potrzeb Policji oraz innych służb mundurowych i tworzeniem rozwiązań dla radia kognitywnego.

Zdjęcia: Jakub Link-Lenczowski, MILMAG

Współpraca ma dotyczyć również magazynów energii, inteligentnych systemów analizy obrazu opartych na algorytmach uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji, systemach automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych, bezzałogowych statków powietrznych, cyberbezpieczeństwa i rozwiązań do zabezpieczenia sieci teleinformatycznych.

Współpraca między Policją a Grupą WB będzie prowadzona w formie wsparcia technicznego w działaniach i korzystaniu z zasobów, inicjowaniu i prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych, promowaniu ich wyników, w szczególności innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Podmioty zainteresowane są również doradztwem naukowo-badawczym, konsultacjami techniczno-technologicznymi i ekspertyzami, kształceniem funkcjonariuszy i pracowników, organizowaniem szkoleń, kursów, konferencji naukowych, targów, staży i praktyk oraz szeroką wymianą wiedzy i doświadczeń.

Zdjęcia: Grupa WB

Informacja prasowa

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

X