10 grudnia Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej dokonał otwarcia ofert w postępowaniu nr IU/63/X-119/ZO/POOiB/DOS/Z/2018 na dostawę Uniwersalnych Kontenerowych Warsztatów Obsługowo – Naprawczych (UKWO-N) dla Wojska Polskiego. Oferty złożyły cztery podmioty.

Pierwsze postępowanie na dostawę UKWO-N zostało anulowane 20 lutego 2018, gdyż jedyna oferta konsorcjum ARMPOL Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe i Janusz Kania Agregaty PEX-POOL PLUS przekroczyła zakładany budżet (27,6 mln zł brutto). /Zdjęcie: ARMPOL

Pierwsze postępowanie na dostawę UKWO-N zostało anulowane 20 lutego 2018, gdyż jedyna oferta konsorcjum ARMPOL Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe i Janusz Kania Agregaty PEX-POOL PLUS przekroczyła zakładany budżet (27,6 mln zł brutto). /Zdjęcie: ARMPOL

Postępowanie, będące drugą próbą zakupienia warsztatów, uruchomiono 3 kwietnia. Zgodnie z informacją, zamawiający chciał przeznaczyć na realizację zamówienia podstawowego, tj. 15 egzemplarzy UKWO-N, kwotę 22,5 mln zł brutto. Opcjonalnie przewiduje się zamówienie kolejnych 50 egzemplarzy (Kolejne postępowanie na UKWO-N, 2018-04-03).

Oferty złożyły cztery podmioty, w tym dwa konsorcja. Są to konsorcjum Huty Stalowej Woli (HSW) ze spółkami Autosan i Janusz Kania Agregaty PEX-POOL PLUS o wartości 23 200 060 zł brutto, konsorcjum KAFAR Bartłomiej Sztukiert i CAR-POL Marek Rutkowski o wartości 20 173 476 zł brutto, a także spółki Zamet – Głowno Adam Pruski, Zdzisław Łuczak o wartości 22 143 070, 18 zł brutto i Wojskowe Zakłady Łączności (WZŁ) nr 1 o wartości 28 953 216 zł brutto (Wsparcie dla RWŁC-10/T, 2018-12-07).

Wszyscy oferenci zadeklarowali wykonanie zamówienia do 29 października 2021, ale tylko oferty na zamówienie podstawowe dwóch podmiotów zmieściły się w zakładanym budżecie. Konsorcjum KAFAR Bartłomiej Sztukiert i CAR-POL Marek Rutkowski zaoferowało kontener o powierzchni przedziału bocznego po wysunięciu modułów bocznych 26,05 m2, z kolei spółka Zamet – Głowno Adam Pruski, Zdzisław Łuczak – 22,09 m2. Czas gwarancji na poszczególne elementy w przypadku obu ofert jest niemal identyczny. Na UKWO-N, powłoki lakiernicze i perforację elementów poszycia zagwarantowano okres 48 miesięcy, akumulatory – 36 miesięcy, natomiast na przenośne zestawy diagnostyczne, wyposażenie bazy szkoleniowej i pakiet dodatkowy do zabezpieczenia szkoleń – 24 miesiące (w przypadku KAFAR Bartłomiej Sztukiert i CAR-POL Marek Rutkowski – 36 miesięcy).

Opis
IU MON chce zakupić UKWO-N bez podwozi bazowych, lecz z wyposażeniem specjalistycznym. Produkt powinien składać się z kontenera 20-stopowego 1C (wg normy ISO 668:2013), rozsuwanego, podzielonego ściankami działowymi na trzy przedziały: techniczny, roboczy i socjalny. Ponadto, powinien zawierać wyposażenie warsztatowe, aparaturę kontrolno-pomiarową oraz środki łączności. Dodatkowe wymagania zamawiającego to hydrauliczne podpory z automatycznym systemem poziomującym oraz urządzenia filtrowentylacyjne i system uszczelnień. Szczegółowe wymagania zostały przesłane wykonawcom zaproszonym do składania ofert (Polowe Kancelarie Kryptograficzne dla WP, 2018-07-08; AOAS Hermes dla WP, 2018-07-07).