9 września Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej (IU MON) opublikował informację o rozpoczęciu fazy analityczno-koncepcyjnej w procesie przygotowania do modernizacji bojowych wozów piechoty BWP-1 na potrzeby batalionów zmechanizowanych. Termin składania wniosków o udział w dialogu technicznym minie 28 września o godz. 15.00

Modernizacja BWP-1 ma być rozwiązaniem pomostowym zwiększającym potencjał jednostek zmechanizowanych przed planowanym na lata 2020. wprowadzeniem na uzbrojenie pływającego bojowego wozu piechoty Borsuk, który powstaje w Hucie Stalowa Wola / Zdjęcie: Jakub Link-Lenczowski

Modernizacja BWP-1 ma być rozwiązaniem pomostowym zwiększającym potencjał jednostek zmechanizowanych przed planowanym na lata 2020. wprowadzeniem na uzbrojenie pływającego bojowego wozu piechoty Borsuk, który powstaje w Hucie Stalowa Wola / Zdjęcie: Jakub Link-Lenczowski

Zgodnie z opublikowanym komunikatem zadanie dotyczące pozyskania Modułu batalionowego wyposażonego w zmodernizowane bojowe wozy piechoty BWP-1 ma na celu badanie i analizę rynku dotyczące oceny możliwości modernizacji z wstępnie określonymi wymaganiami, które są niejawne i zostaną przekazane chętnym wykonawcom, którzy zgłoszą się do dialogu technicznego.

Zostaną oszacowane także koszty modernizacji, eksploatacji i wycofania pojazdów, możliwości czasowe zrealizowania prac, analizę kosztów cyklu życia, a także identyfikację i analizę ryzyk w procesie modernizacji (Części dla BWP-1, BRDM-2 i MT-LB, 2020-02-22).

Analiza
Propozycję modernizacji BWP-1 na ubiegłorocznym XXVII Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego MSPO 2019 w Kielcach zaprezentowały Wojskowe Zakłady Mechaniczne (WZM) z Poznania. Pojazd otrzymał norweski zdalnie sterowany moduł uzbrojenia (zsmu) Kongsberg Protector RWS LW-30, wyposażony w głowicę optoelektroniczną, 30-mm armatę automatyczną Orbital ATK Bushmaster M230LF, sprzężoną z 7,62-mm czołgowym karabinem maszynowym UKM-2000C i wyrzutniami granatów dymnych, będących elementem Systemu Samoosłony Pojazdu PCO SSP-1 Obra-3. Opcjonalnie, pojazd może zostać wyposażony w wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych (ppk), które wybrałby Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej.

Poziom ochrony balistycznej kadłuba zostałby zwiększony do poziomu 3 według normy STANAG 4569. Analogicznie jak prezentowany przez WZM niszczyciel czołgów na podwoziu BWP-1, pojazd otrzymałby power pack z silnikiem wysokoprężnym MTU 6R 106 TD21 o mocy 326 KM (240 kW) z turbodoładowaniem oraz wzmocnione zawieszenie. Zakres modernizacji obejmuje również instalację nowych środków łączności wewnętrznej i zewnętrznej, wymianę przestarzałych urządzeń elektrycznych, wprowadzenie systemu obserwacji dookólnej, nowego systemu przeciwpożarowego i tłumienia wybuchów, instalację systemu ogrzewania i klimatyzacji zintegrowanego z układem filtrowentylacji oraz nowego systemu wykrywania skażeń (MSPO2019: Modyfikacje BWP-1 i BWR-1, 2019-09-07).