26 czerwca Jednostka Wojskowa GROM (JWG) poinformowała, że w terminie do 15 czerwca w postępowaniu realizowanym procedurą ograniczoną na dostawę jednorazowych wyrzutni pocisków przeciwpancernych (granatników jednorazowych) zgłosiło się pięciu oferentów. Postępowanie zostało rozpoczęte przez zamawiającego 15 maja bieżącego roku (Granatniki jednorazowe dla JWG, 2020-05-16).

Na wyposażeniu JW GROM znajdują się lekkie, jednorazowe granatniki przeciwpancerne: 84-mm Saab AT-4 oraz 68-mm z rodziny Zeveta Ammunition RPG-75-M (od 2017), RPG-75-TB/RTG (Reaktivní Termobarický Granát z pociskami termobarycznymi; od 2010) i RPG-75-MP (z pociskami wielozadaniowymi termobaryczno-kumulacyjnymi) / Zdjęcie: Paweł Ścibiorek

Na wyposażeniu JW GROM znajdują się lekkie, jednorazowe granatniki przeciwpancerne: 84-mm Saab AT-4 oraz 68-mm z rodziny Zeveta Ammunition RPG-75-M (od 2017), RPG-75-TB/RTG (Reaktivní Termobarický Granát z pociskami termobarycznymi; od 2010) i RPG-75-MP (z pociskami wielozadaniowymi termobaryczno-kumulacyjnymi) / Zdjęcie: Paweł Ścibiorek

Do postępowania zgłosiły się: Zakłady Metalowe Dezamet z Nowej Dęby, konsorcjum spółek Metalexport-S z Warszawy wraz z Vazovski Mashinostroitelni Zavodi (VMZ EAD) z Sopotu (Bułgaria), UMO z Warszawy, Works 11 z Katowic oraz Griffin Group Defence z Warszawy (JWG kupuje kolejne HK416, 2020-06-12).

Do powyższych podmiotów zostanie przesłana szczegółowa specyfikacja istotnych warunków zamówienia ze względu na poufny charakter informacji dotyczących postępowania. Kryteriami wyboru oferty będą cena (60%) i termin gwarancji (40%). Wartość zamówienia przekroczy 428 tys. EUR. Termin realizacji zamówienia przewidziano pomiędzy 1 września a 30 listopada 2020.

Analiza
Spółki UMO, Works 11 i Griffin Group Defence mają w ofercie broń produkowaną przez podmioty zagraniczne. Spółka z Katowic dostarczyła JWG czeskie granatniki Zeveta Ammunition RPG-75-M na podstawie umowy o wartości 3 149 999,25 zł brutto z 18 października 2017. Dostawy miały zakończyć się do 30 listopada tego samego roku (RPG-75-M dla GROM, 2017-07-08).

Griffin Group Defence jest polskim dystrybutorem m.in. rodziny niemiecko-izraelskich jednorazowych granatników RGW 90 (Recoilless Grenade Weapon 90 mm), produkowanych przez spółkę Dynamit Nobel Defence (DND). Broń została opracowana w 1999 na zamówienie wojsk lądowych Singapuru w programie MATADOR (Man-portable Anti-Tank, Anti-DOoR). Początkowo nosiła nazwę Panzerfaust 90.

ZM Dezamet, wchodzący w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ), w 2017 wraz z norwesko-fińską spółką Nammo proponowały Wojskom Obrony Terytorialnej, Wojskom Lądowym i Wojskom Specjalnym jednorazowe granatniki rodziny M72 z głowicami przeciwpancernymi EC LAW oraz do niszczenia umocnień ASM RC (Trzecie strzelanie z M72, 2017-12-08).

Z kolei Metalexport-S z VMZ EAD zaproponowały prawdopodobnie produkowany w Bułgarii granatnik przeciwpancerny Bullspike, będący rozwinięciem systemu broni RPG-22. Powyższe konstrukcje biorą udział również w dialogu technicznym na lekki, jednorazowy granatnik przeciwpancerny o kryptonimie Grot dla Wojsk Lądowych (Dziewięciu chętnych na granatniki, 2020-04-08).