26 lipca Inspektorat Uzbrojenia poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu do dostawy 118 pojazdów dalekiego rozpoznania Żmija. Złożyło ją konsorcjum Polski Holding Obronny (PHO) wraz z spółką Concept z Bielska-Białej (LTMPV z Bielska-Białej, 2017-06-06). Złożona oferta o wartości 90 712 500 zł brutto (73 750 000 zł netto) była jedyna. Konsorcjum zaoferowało pojazd LPU Wirus, opracowany na bazie komercyjnego pickupa, początkowo Toyoty Hilux.

Model pojazdu dalekiego rozpoznania LPU Wirus, opracowany zgodnie z wymaganiami programu Żmija / Zdjęcie: Concept

Model pojazdu dalekiego rozpoznania LPU Wirus, opracowany zgodnie z wymaganiami programu Żmija / Zdjęcie: Concept

Zgodnie z wymaganiami ogłoszonymi w marcu 2015, masa własna pojazdów nie może przekroczyć 1700 kg, a całkowita 2600 kg. Żmije mają mieć 3-osobową załogę (kierowca, dowódca i strzelec) i ładowność co najmniej 900 kg. Podłoga Żmij ma być wyposażona w przestrzenne elastyczne osłony balistyczne, zapewniające ochronę na poziomie 1 według normy STANAG 4569. Pojazdy mają mieć silnik o mocy nie mniejszej niż 90 kW (122 KM) i napęd 4×4.

Wymagana autonomiczność zespołu wynosi 7 dni. Pojazdy mają wyposażone w klatkę kapotażową i być zdolne do pokonywania przeszkód terenowych i sztucznych, np. brodu o głębokości co najmniej 0,5 m bez przygotowania, rowu o szerokości 0,6 m i muru o wysokości 0,3 m. Nowe pojazdy dalekiego rozpoznania mają być przystosowane do transportu kołowego, kolejowego, morskiego i lotniczego (w ładowni C-130E oraz na zawiesiu zewnętrznym śmigłowca), w tym desantowania metodą spadochronową.