Przejdź do serwisu tematycznego

Wojska Obrony Terytorialnej biorą udział w ćwiczeniu Sarex-24

W ramach rozpoczynającego się dziś ćwiczenia Sarex-24, Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej zaangażuje Naziemne Zespoły Poszukiwawczo Ratownicze (NZPR) oraz zespoły medyczne do akcji poszukiwawczo ratowniczych.

Już dziś, 20 maja 2024, rozpoczyna się ćwiczenie taktyczno-specjalne Sarex-24, którego organizatorem jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DO RSZ). Jego głównym celem jest sprawdzenie zdolności Sił Zbrojnych RP i układu pozamilitarnego. Swój wkład w ćwiczenie będą miały również Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), które zaangażują Naziemne Zespoły Poszukiwawczo Ratownicze (NZPR) oraz zespoły medyczne do akcji poszukiwawczo ratowniczych. Ćwiczenie potrwa do 24 maja br.

Zdjęcie: DWOT

NZPR oraz zespoły medyczne funkcjonują w każdej brygadzie obrony terytorialnej i stanowią od kilku lat istotny element systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego – ASAR (Aeronautical Rescue Coordination Centre). NZPR zostały wyposażone w odpowiedni do prowadzenia poszukiwań sprzęt. Odbywają cykliczne szkolenia i treningi w poszukiwaniu załóg statków powietrznych, które uległy katastrofie i wymagają udzielenia pomocy. Analogicznie zespoły medyczne to wyspecjalizowani ratownicy pola walki, potrafiący udzielić niezbędnej pomocy osobom poszkodowanym także w katastrofach (Naziemne Zespoły Poszukiwawczo-Ratownicze WOT we współpracy z W-3 Sokół).

W ćwiczeniu Sarex-24 biorą udział NZPR z 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz zespoły medyczne z 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Żołnierze wchodzący w skład NZPR i zespołów medycznych w ramach ćwiczenia Sarex-24 będą doskonalili swoje umiejętności w poszukiwaniu statków powietrznych oraz udzielaniu pomocy poszkodowanym w katastrofach lotniczych współpracując w ramach systemu ASAR z innymi elementami tego systemu.

W trakcie ćwiczenia Sarex-24 zaplanowano kilka epizodów, w których naziemne zespoły poszukiwawcze i zespoły medyczne wezmą udział, m.in.:

  • w prowadzeniu działań poszukiwawczo- ratowniczych po rozbiciu się małego cywilnego statku powietrznego;
  • w prowadzeniu działań poszukiwawczych po zaginięciu wojskowego bezzałogowego statku powietrznego;
  • w prowadzeniu działań poszukiwawczo- ratowniczych po zdarzeniu lotniczym polegającym na awaryjnym lądowaniu wojskowego śmigłowca Mi-2 w strefie przygranicznej.

Informacja Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych:

Głównym celem ćwiczenia jest sprawdzenie zdolności Sił Zbrojnych RP i układu pozamilitarnego, jako elementów systemu bezpieczeństwa państwa, ratownictwa lotniczego, morskiego i bojowego.

W trakcie ćwiczenia przeprowadzone zostaną cztery epizody. Epizody pierwszy, drugi i czwarty będą związane z przeprowadzeniem akcji poszukiwawczo-ratowniczych po zdarzeniach lotniczych na obszarze lądowym, w terenie zurbanizowanym, trudno dostępnym rejonie o dużym stopniu zalesienia oraz nad rozległym akwenem wodnym. Epizod drugi realizowany będzie we współdziałaniu ze stroną litewską. Trzeci epizod związany będzie z prowadzeniem bojowych działań poszukiwawczo-ratowniczych po zdarzeniu lotniczym w rejonie aktywności grup terrorystycznych.

Zdjęcie: DO RSZ

Przedsięwzięcie szkoleniowe rozgrywane będzie w przestrzeni powietrznej RP i Republiki Litewskiej oraz na obszarach województw: pomorskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

W ćwiczeniu wezmą udział podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo w państwie oraz prowadzenie działań ratowniczych i ratunkowych, między innymi: Dowództwo Operacyjne RSZ z podporządkowanymi centrami i ośrodkami, Dowództwo Generalne RSZ z podległymi jednostkami wojskowymi, Żandarmeria Wojskowa, Wojska Obrony Terytorialnej, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, dyżurne siły i środki służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego (ASAR) oraz systemu ratownictwa morskiego (SAR), w tym Cywilno-Wojskowy Ośrodek Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ARCC), Centrum Ratownictwa Morskiego i Lotniczego (CRMiL) oraz RCC Wilno.

Zaplanowano również udział właściwych Wojewódzkich Centr Zarządzania Kryzysowego, Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, Polskiego Czerwonego Krzyża oraz organizacji pożytku publicznego zajmujących się statutowo działaniami ratowniczymi.

Informacje prasowe

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

X