8 października Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej poinformował o podpisaniu zamówienia na dostawy w latach 2019-2020 dużej partii produkowanych przez spółkę PCO gogli noktowizyjnych MU-3, MU-3AM i MU-3ADM. Wartość umowy wynosi 95 932 000 zł brutto. Zamówienia udzielono z wolnej ręki, w ramach procedury negocjacyjnej.

Gogle noktowizyjne MU-3M wprowadzono do Sił Zbrojnych poleceniem szefa Inspektoratu Wsparcia SZ nr 178 z 8 października 2008, MU-3AM i MU-3ADM poleceniem nr 64 z 24 maja 2016 / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

Gogle noktowizyjne MU-3M wprowadzono do Sił Zbrojnych poleceniem szefa Inspektoratu Wsparcia SZ nr 178 z 8 października 2008, MU-3AM i MU-3ADM poleceniem nr 64 z 24 maja 2016 / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

Zamówienie obejmuje dostawy 128 kompletów gogli noktowizyjnych MU-3 (wszystkie w 2020, pierwotnie zakładano zamówienie większej partii 312, z czego 132 miało trafić do wojska w 2019 i 180 w 2020), 544 gogli noktowizyjnych MU-3AM (z czego 360 jeszcze w 2019 roku i pozostałe 194 w 2020) oraz 655 gogli noktowizyjnych MU-3ADM (wszystkie w 2020).

We wrześniu 2019 podpisano umowę o wartości 50 272 400 zł brutto na dostawy gogli noktowizyjnych produkowanych przez PCO (MSPO2019: Trzy umowy PCO, 2019-09-03). Wówczas zamówiono 119 MU-3AM (z dostawą w 2019) i 527 MU-3ADM (dostawy 138 w 2019 i pozostałych 389 w 2020 roku).