20 maja Ministerstwo Obrony Łotwy poinformowało, że wspólne ze swoim estońskim odpowiednikiem złożyło zamówienie w szwedzkiej spółce Saab Dynamics (wchodzącej w skład Saab Defence and Security) na dostawę nieujawnionej liczby 84-mm bezodrzutowych granatników przeciwpancernych Carl-Gustaf M4 o wartości około 1,3 mln EUR (5,93 mln zł). Dostawy mają zostać zrealizowane do 2022.
 Jak dotąd trzynaście państw zdecydowało się na zakup najnowszej wersji szwedzkiej rodziny 84-mm bezodrzutowych granatników przeciwpancernych Carl-Gustaf / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

Jak dotąd trzynaście państw zdecydowało się na zakup najnowszej wersji szwedzkiej rodziny 84-mm bezodrzutowych granatników przeciwpancernych Carl-Gustaf / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

Siły zbrojne obu państw są obecnie użytkownikiem starszych granatników Carl-Gustaf M2 i M3. Nowe granatniki mają być użytkowane równolegle ze starszymi egzemplarzami, zakupionymi w Szwecji i Norwegii (Spike dla Estonii, 2019-06-25).

Jeszcze w lipcu 2018 Centrum Inwestycji Obronnych Estonii (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, znane też pod angielskim akronimem EDCI) zamówiło partię amunicji 84 mm x 246R do tej broni za rówawartość 186 mln SEK (77,66 mln zł). Co warte odnotowania, najnowsze zamówienie odbywa się na podstawie porozumienia ramowego strony estońskiej ze szwedzką Agencją ds. Zamówień Obronnych (Swedish Defence Materiel Administration, FMV) sprzed dwóch lat (Amunicja do estońskich granatników Carl-Gustaf, 2018-07-19).

W 2014 Łotwa zakupiła około 800 używanych granatników w Norwegii za równowartość 4 mln EUR (18,24 mln zł). W 2018 zakupiono partię amunicji za 16 mln EUR (72,97 mln zł), a ostatnie takie zamówienie złożono 21 maja 2019 za równowartość 4 mln EUR (18,24 mln zł) z dostawami do końca roku. 4 grudnia ubiegłego roku Łotwa zamówiła kolejną partię, także produkowanych przez Saab Dynamics, jednorazowych 84-mm granatników przeciwpancernych AT4. Dostawy rozpoczną się w 2021. Najnowsze zamówienia odbywają się na mocy 7-letniej umowy ramowej z 30 października 2017 (Kolejne AT4 dla Łotwy, 2019-12-04).

Opis
Carl-Gustaf M4 został ujawniony w 23 lata po premierze poprzedniej generacji systemu. Badania kwalifikacyjne przeprowadzono w 2015. M4 przy masie 6,7 kg jest lżejszy od poprzednika o 3,4 kg, dzięki tytanowo-kompozytowej konstrukcji lufy i płaszcza, a także przekonstruowaniu niektórych elementów stalowych. Nowy granatnik jest również krótszy (950 mm długości w porównaniu do 1015 mm M3). W wersji M4 wprowadzono także dwustopniowy system zabezpieczenia, dzięki któremu możliwe jest przenoszenie broni z amunicją wprowadzoną do lufy (Amunicja do australijskich CGM4, 2019-04-12).

CGM4 przystosowano do używania wszystkich 11 typów amunicji 84 mm x 246R. Obecnie, wspólnie z Amerykanami, trwają prace nad wdrożeniem amunicji programowalnej Ultra Light Missile (ULM), która zwiększy zasięg rażenia dwukrotnie do 1500-2000 m (Pociski kierowane z CGM4, 2019-11-04).