Pod koniec października Raytheon Missile Systems i Saab Defence and Security zakończyły pierwszą serię prób pocisków kierowanych wystrzeliwanych z 84-mm bezodrzutowych granatników przeciwpancernych Carl-Gustaf M4 (CGM4). Jeszcze w tym roku spodziewane jest przeprowadzenie drugiej serii prób nowej amunicji Ultra Light Missile (ULM).

Prace nad demonstratorem technologii kierowanej amunicji programowalnej dla 84-mm bezodrzutowych granatników przeciwpancernych Carl-Gustaf M4 trwały 12 miesięcy

Prace nad demonstratorem technologii kierowanej amunicji programowalnej dla 84-mm bezodrzutowych granatników przeciwpancernych Carl-Gustaf M4 trwały 12 miesięcy

84-mm amunicja została opracowana na zlecenie amerykańskich wojsk lądowych (US Army), zgodnie z założeniami sformułowanymi przez dowództwo wojsk specjalnych USSOCOM (US Special Operations Command).

Saab poinformował o 11 udanych odpaleniach pocisków. Próby przeprowadzono na poligonach Saab Bofors Test Centre w Karlskoga w Szwecji i Mile High Range w Sierra Blanca w Teksasie /Film i zdjęcie: Raytheon

Wszystkie testowe pociski z trafiły wyznaczone cele. Rażono punkty umocnione oraz poruszające się lekkie pojazdy opancerzone. Poczas prób 84-mm pociski naprowadzane półaktywnie laserowo osiągnęły prędkośc zbliżoną do prędkości dźwięku Ma1 (Amunicja programowalna dla Carl-Gustaf, 2018-10-09).

Minimalny zasięg nowego pocisku to 2000 m. Podobnie, jak w przypadku pozostałych typów amunicji do granatników Carl-Gustaf M4, odpalenie odbywa się z ramienia. Broń obsługuje jeden żołnierz. Możliwe jest też prowadzenie ognia z wnętrza budynków.

Analiza
Umowa na opracowanie demonstratora technologii kierowanej amunicji programowalnej została podpisana w październiku 2018. Saab rozwijał projekt inteligentnej amunicji o kryptonimie Ultra Light Missile (ULM) od kilku lat. Makietę zaprezentowano w 2014. Prace przyspieszyły w 2017 roku, po podpisanu porozumienia z Raytheonem.

Saab i Raytheon zamierzają zaoferować nową amunicję do granatników Carl-Gustaf M3/M4. Broń ta w siłach zbrojnych USA nosi nazwę M3/M3E1 MAAWS (Multi-Role Anti-Armor Anti-Personnel Weapon System). Możliwe jest także opracowanie jednorazowej wersji na bazie wyrzutni pocisków przeciwpancernych AT4/M136.

Amunicją mogą być zainteresowani dotychczasowi użytkownicy z 40 państw używających szwedzkich granatników wielorazowego użytku (Amunicja do australijskich CGM4, 2019-04-12; Słowenia użytkownikiem CGM4, 2018-11-26; Carl-Gustaf M4 dla szwedzkiej armii, 2018-05-30).