25 marca Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej opublikował informację o wyborze ofert  na dostawę Uniwersalnych Kontenerowych Warsztatów Obsługowo – Naprawczych (UKWO-N) bez podwozi bazowych dla Wojska Polskiego. Zamawiający wskazał ofertę konsorcjum Huta Stalowa Wola (HSW), Autosan i Janusz Kania Agregaty Pex-Pool Plus jako zwycięzcę postępowania.

IU MON chce zakupić UKWO-N bez podwozi bazowych, lecz z wyposażeniem specjalistycznym. /Zdjęcie: ARMPOL

IU MON chce zakupić UKWO-N bez podwozi bazowych, lecz z wyposażeniem specjalistycznym. /Zdjęcie: ARMPOL

Przetarg został uruchomiony 3 kwietnia 2018 i była to druga próba zakupu 15 zestawów UKWO-N z opcją na dostawę kolejnych 50 egzemplarzy. Pierwsze zostało anulowane, gdyż jedyna oferta przekroczyła zakładany budżet (Kolejne postępowanie na UKWO-N, 2018-04-03). Otwarcie ofert w drugim postępowaniu nastąpiło 10 grudnia 2018. Zgłosiło się czterech oferentów, a kryteriami wyboru były cena, gwarancja oraz powierzchnia przedziału roboczego po wysunięciu modułów bocznych. IU MON poddał ocenie trzy z nich (Otwarcie ofert na dostawę UKWO-N, 2018-12-11).

Zwycięska oferta konsorcjum HSW, Autosan i Janusz Kania Agregaty Pex-Pool Plus o wartości o wartości 23 200 060 zł brutto uzyskała 95,78% punktów. Pozostałe poddane ocenie, Zamet – Głowno Adam Pruski, Zdzisław Łuczak o wartości 22 143 070, 18 zł brutto oraz Wojskowych Zakładów Łączności (WZŁ) nr 1 o wartości 28 953 216 zł brutto uzyskały, odpowiednio 86 i 69,31% punktów.

Zamówienie podstawowe ma zostać zrealizowane do 29 października 2021. Zwycięska oferta obejmuje dostawę kontenerów o powierzchni przedziału bocznego po wysunięciu modułów bocznych 26,10 m2. Okres gwarancji na UKWO-N, powłoki lakiernicze i perforację elementów poszycia wynosi 48 miesięcy, na akumulatory 36 miesięcy, przenośne zestawy diagnostyczne, wyposażenie bazy szkoleniowej i pakiet dodatkowy do zabezpieczenia szkoleń – 24 miesiące.

UKWO-N powinien składać się z kontenera 20-stopowego 1C (wg normy ISO 668:2013), rozsuwanego, podzielonego ściankami działowymi na trzy przedziały: techniczny, roboczy i socjalny. Ponadto, powinien zawierać wyposażenie warsztatowe, aparaturę kontrolno-pomiarową oraz środki łączności. Dodatkowe wymagania zamawiającego to hydrauliczne podpory z automatycznym systemem poziomującym oraz urządzenia filtrowentylacyjne i system uszczelnień.