25 lipca Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej opublikował ogłoszenie nr IU/136/VI-65/ZO/POOiB/DOS/SS/2018-2021 na dostawę 40 mm x 53SR naboi ćwiczebnych z pociskiem BALL-TP i 40 mm x 53SR naboi ćwiczebnych smugowych z pociskiem BALL-TP-T.

Wojska Lądowe wykorzystują około 190 amerykańskich 40-mm granatników maszynowych GDATP Mk 19 Mod 3. /Zdjęcie: MON

Wojska Lądowe wykorzystują około 190 amerykańskich 40-mm granatników maszynowych GDATP Mk 19 Mod 3. /Zdjęcie: MON

Amunicja trafi do Składu Mosty 1. Regionalnej Bazy Logistycznej (1. RBLog) w Wałczu, Składu Kłaj 2. RBLog w Krakowie i 4. RBLog w Nowogrodzie Bobrzańskim. Dostawa w ramach pierwszej części zamówienia, tj. naboi z pociskiem BALL-TProzpocznie się w 8 miesięcy od daty zawarcia umowy w latach 2018-2021, z czego 2000 granatów w 2018, 6000 w 2019 i po 8000 w latach 2020 i 2021. Z kolei w ramach drugiej części naboje ze smugaczem z pociskiem BALL-TP-T trafią do odbiorcy w liczbie 1000 w 2018, 6000 w 2019 i po 7000 w latach 2020 i 2021.

Termin realizacji zamówienia minie 30 października 2021. Przewidywana liczba wykonawców to maksymalnie 10 podmiotów, a kryteriami udzielenia zamówienia będą cena (75%) i gwarancja (25%). Wykonawcy są zobowiązani do złożenia wniosków o udział w przetargu do 28 sierpnia do godz. 11.00 i wniesienia wadium w wysokości 158 290 zł w części pierwszej i 164 572 zł w części drugiej.

Analiza
W Wojsku Polskim amunicja 40 mm x 53SR standardu NATO jest używana przez strzelców granatników maszynowych GDATP Mk 19 Mod 3 w Wojskach Lądowych i HK GMG w Wojskach Specjalnych (Produkcja granatów 40 mm x 53SR na Ukrainie, 2018-07-27; Daudson’s PAK-40 w Pakistanie, 2018-05-10).

Poprzednie zamówienie na dostawę 47 tysięcy naboi ćwiczebnych ogłoszono pod koniec lutego 2015. Zamówienie zostało zrealizowane w latach 2016-2018. Obejmowało ono dostawę naboi z pociskiem BALL-TP w liczbie 5000 w 2015 i po 6000 w latach 2016, 2017 i 2018, a także po 6000 naboi ze smugaczem z pociskiem BALL-TP-T w latach 2015, 2016, 2017 i 2018.

Zgodnie ze specyfikacją, zamówione naboje nie mogły mieć masy większej niż 390 g, a masa pocisku miała nie przekraczać 260 g. Zasięg rażenia miał odpowiadać amunicji bojowej, czyli ponad 2200 m, a prędkość w odległości 24 m od lufy miała być nie mniejsza niż 250 m/s. W przypadku naboju smugowego, czas jego palenia miał wynosić co najmniej 7 sek.