Jak dowiedział się Militarny Magazyn MILMAG, Zakłady Mechaniczne Tarnów (ZMT) nie przyjęły przesłanego przez Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej (IU MON) oświadczenia o odstąpieniu od umowy na dostawy 200 półautomatycznych granatników rewolwerowych RGP-40. Powodem jest całkowity brak uzasadnienia decyzji, ale przede wszystkim odwołanie się do ustawy z 1964, której stosowanie wyłączono zgodnie z zapisami samej umowy.

200 granatników rewolwerowych RGP-40 czeka w skrzyniach w Zakładach Mechanicznych Tarnów na zakończenie biurokratycznego sporu między producentem a Inspektoratem Uzbrojenia MON / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

200 granatników rewolwerowych RGP-40 czeka w skrzyniach w Zakładach Mechanicznych Tarnów na zakończenie biurokratycznego sporu między producentem a Inspektoratem Uzbrojenia MON / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

Warto przypomnieć, że na początku lutego IU MON przekazał do Zakładów Mechanicznych Tarnów oświadczenie o odstąpieniu od umowy na dostawy granatników rewolwerowych RGP-40 (RGP-40 nie dla WP, 2018-03-16). Militarny Magazyn MILMAG, został poinformowany przez rzecznika prasowego, że powodem było niespełnienie przez wyrób wymagań Sił Zbrojnych. Równie enigmatyczna odpowiedź została wysłana do producenta. Jak dowiedział się MILMAG, do tej pory ZMT nie dostały żadnej informacji, jakich wymagań Wojska Polskiego nie spełnia polski granatnik rewolwerowy!

To swoiste kuriozum, że broń rozwijana w części ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (w ramach projektu celowego z 2007), na podstawie wojskowych założeń taktyczno-technicznych, co zostało uznane przez sam Inspektorat Uzbrojenia w 2017 przed spodziewanymi odbiorami, nagle w ciągu kilku miesięcy przestała spełniać założenia.

Warto dodać, że w lipcu 2013 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe, dokonało odbioru partii wdrożeniowej 5 granatników i potwierdziło spełnienie przez nie założeń taktyczno-technicznych. A w 2015 Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (WITU) wydał Zakładom Mechanicznym Tarnów certyfikat Z/27/9/2015 na granatnik RGP-40 (ważność od 20 maja 2015 do 19 maja 2018).

Co więcej, w przekazanych przez rzecznika Inspektoratu Uzbrojenia odpowiedziach na pytania znalazła się informacja, że oświadczenie o unieważnieniu umowy zostało złożone na podstawie art. 491 §1 Kodeksu cywilnego. Jak poinformowano Militarny Magazyn MILMAG, stoi to w sprzeczności z samą umową z 11 lutego 2016. Jest w niej bowiem paragraf, że sam kontrakt jest wyłączony spod zapisów tego Kodeksu. Tym samym nie można na jego podstawie unieważniać umowy.