Przejdź do serwisu tematycznego

Broń w Polsce 2023: Kontynuacja wzrostu liczby pozwoleń

Komenda Główna Policji opublikowała statystyki dotyczące liczby pozwoleń na broń i samej broni w rękach Polaków. Liczba nowych posiadaczy broni wedle statystyk przekroczyła w 2023 roku ponad 40 tysięcy, bijąc tym samym rekord z 2022 roku.

Rok 2023

Rok 2022 był rewolucyjny w kwestii liczby nowych posiadaczy broni palnej. Imponująca liczba 37 402 nowych pozwoleń została przebita w roku ubiegłym, w którym to wyniosła… 40 867.

Liczba osób, którym wydano pozwolenie na broń w 2023 roku z podziałem na cel w jakim pozwolenie zostało wydane

Liczba osób, którym wydano pozwolenie na broń w danym celu*:

 • kolekcjonerski – 17 019 osób,
 • sportowy – 12 363 osób,
 • ochrona osobista – 6 242 osób,
 • łowiecki – 4279 osób,
 • ochrona osób lub mienia – 756 osób,
 • szkoleniowy – 187 osób,
 • rekonstrukcji historycznych – 7 osób,
 • pamiątkowy – 7 osób,
 • inny – 7 osób.

*Nie uwzględnia się osób, którym organ wydał decyzję na podstawie art. 155 kpa zmieniającą decyzję w części dotyczącej liczby egzemplarzy broni ani osób, które otrzymały pozwolenie na broń w tym samym celu, wydane po 2011 r. na podstawie art. 10 ustawy o broni i amunicji.

Powołując się na dane Policji, na dzień 31 grudnia 2023 roku liczba osób z pozwoleniem na broń wyniosła 323 983 osób, wśród których znajduje się łącznie 843 755 egzemplarzy zarejestrowanej broni. Pod uwagę należy jednak wziąć, że w rzeczywistości jedna osoba może mieć po kilka rodzajów pozwoleń.

Ogólny stan na dzień 31 grudnia 2023 roku

Ilość jednostek broni przypadająca na jedną osobę posiadającą pozwolenie w danym celu na dzień 31 grudnia 2023 roku (w przybliżeniu):

 • szkoleniowy – 7,9,
 • rekonstrukcji historycznych – 3,3,
 • kolekcjonerski – 2,8,
 • łowiecki – 2,8,
 • sportowy – 2,7,
 • pamiątkowy – 1,5,
 • ochrona osobista – 1,0,
 • inny – 0,9,
 • ochrona osób lub mienia – 0,6,

Zmiany 2022/2023

Zmiany z roku 2022 na 2023 (wartości w przybliżeniu)

O ile największą liczbę pozwoleń uzyskano w celu kolekcjonerskim, sportowym, ochrony osobistej i łowieckim, tak największy przyrost rok do roku odnotowano w przypadku pozwolenia w celu ochrony osób lub mienia. W roku 2023 tego rodzaju pozwolenie wydano 756 osobom – dla porównania, w roku 2022 była to jedna (!) osoba.

Wysoki przyrost odnotowano także w przypadku pozwoleń w celu ochrony osobistej. W 2022 roku tego typu pozwolenie uzyskały 154 osoby, w 2023 roku natomiast – 6 242.

Zmiany 2014-2023

Ogólna liczba pozwoleń w latach 2014-2023

W latach 2014-2021, liczba pozwoleń w celu łowieckim i sportowym rosła w podobnym tempie. Od roku 2019 liczba pozwoleń w celu kolekcjonerskim rozpoczęła nadążać za pozwoleniami w celu sportowym, przewyższając je w roku 2022, kiedy to nastąpił drastyczny wzrost liczby obu tych pozwoleń. Powodem tego nagłego wzrostu był wybuch wojny na Ukrainie, w wyniku której wzrosło zainteresowanie posiadaniem broni palnej wśród społeczeństwa. Zdarzenie to spowodowało przyrost, który w teorii nastąpiłby dopiero w ciągu następnych kilku lat. Przyrost z ubiegłego roku nie był już tak drastyczny, ale wskazywać może na powstanie nowego trendu, co ilustruje poniższy wykres.

Polski arsenał

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w szafach Polaków znajdowało się 843 755 jednostek zarejestrowanej broni (nie wliczając broni czarnoprochowej rozdzielnego ładowania). 31 grudnia 2022 roku wartość ta wynosiła 760 218 jednostek – rok później jej ilość zwiększyła się o 83 537 sztuk (przyrost ok. 11%). Dla porównania, przyrost 2021/2022 wyniósł niemalże 16%, a 2020/2021 – niecałe 12%.

Luty 2022 roku był zimnym prysznicem dla wielu posiadaczy pozwoleń, którzy uznali ten czas za odpowiedni moment do zakupu broni. Sklepy informowały, że dochodziło do przypadków kiedy to dokonywano zakupu pierwszej broni z promesą wydaną jeszcze w 2018 roku.

Czy Polacy dalej będą się zbroić? Wojna na Ukrainie wciąż trwa a jej przebieg od czasu do czasu przełamywany jest ofensywami wykańczającymi obie strony. Analitycy starają się wytypować czas zakończenia konfliktu, a tymczasem rząd rosyjski stale wyraża wrogość wobec państw zachodnich, w tym zwłaszcza Polski. Budzi to pewne obawy w społeczeństwie, które podsycane są spekulacjami wojskowych i wskazywaniem wybuchu nowego konfliktu w ciągu kilku najbliższych lat. Wiadomości te spowodowały wzrost zainteresowania różnego rodzaju szkoleniami organizowanymi przez firmy prywatne, czy to z zakresu pierwszej pomocy, szeroko pojętego przetrwania, działalności proobronnej lub kombinacji wszystkich trzech. Tematyka ta coraz mocniej przebija się do mediów społecznościowych, w których coraz to więcej wywiadów lub popularnych ostatnimi czasy krótkometrażowych rolek. Tematyka wojskowości staje się coraz bliższa codzienności, a organizacje proobronne śmiało reklamują swą działalność. Wzrost zainteresowania z roku 2022 oczywiście zauważyły także sklepy, które aktywnie zachęcały do wyrabiania pozwoleń, często również pomagając przy ich realizowaniu. Wzrost popytu i szybka reakcja przedsiębiorców doprowadziły do szybkiego opróżnienia sklepowych półek. Niemalże 2 lata od wybuchu wojny sklepy stale się rozwijają i wprowadzają do oferty broń zarówno z niskiej jak i wysokiej półki cenowej. Raczej nie dzieje się to bez powodu.

O ile w społeczeństwie polskim temat broni palnej nadal stanowi swojego rodzaju tabu, to zainteresowanie nią z pewnością jest większe aniżeli przed początkiem 2022 roku.. Szacując na bazie średniego tempa zmian, w roku 2024 liczba pozwoleń wyniesie ~343 421. Czy będzie jednak rosnąć w tak szybkim tempie? Mający swe korzenie w roku 2022 boom być może się uspokoi, a pozwoleń przybywać będzie w tempie podobnym do tego z lat 2018-2021.

 

Opracowano na podstawie statystyk Komendy Głównej Policji

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

X