8 października w stoczni Remontowa Shipbuilding, należącej do grupy Remontowa Holding, w Gdańsku odbyła się uroczystość chrztu i wodowania technicznego prototypowego holownika ORP Bolko (H-11), typu B860. Jest to pierwsza z sześciu jednostek tego typu, które zostaną przekazana Marynarce Wojennej RP w ramach programu Holownik.

ORP Bolko (H-11) ma 29,2 m długości, 10,4 m szerokości, 4,2 m zanurzenia oraz 4,95 m wysokości. Wyporność wynosi ok. 332 t i uciąg co najmniej 35 t.

ORP Bolko (H-11) ma 29,2 m długości, 10,4 m szerokości, 4,2 m zanurzenia oraz 4,95 m wysokości. Wyporność wynosi ok. 332 t i uciąg co najmniej 35 t.

Matką chrzestną nowoczesnego holownika została Honorata Hyżyk, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Polskiego Morza w Lesznie. Budowa jednostki o numerze fabrycznym B860/1, rozpoczęła się paleniem blach 16 listopada 2017 i położeniem stępki 23 stycznia 2018. Po wodowaniu holownik przejdzie kolejną fazę doposażania w sprzęt i serię prób na uwięzi, a następnie prób zdawczo-odbiorczych na morzu (Początek budowy ORP Albatros, 2018-09-19).

Kontrakt na budowę sześciu holowników o wartości 283 488 000 zł  dla Marynarki Wojennej RP podpisano 19 czerwca 2017 w wyniku rozstrzygnięcia przetargu pn. Zabezpieczenie techniczne i prowadzenie działań ratowniczych na morzu pk. Holownik. Realizacja zamówienia dotyczy zaprojektowania i wybudowania jednostek pływających klasy holownik, opracowanych przez biura projektowe NED Project i Remontowa Marine Design & Consulting (RMDC) (Dokończenie ORP Ślązak, 2018-06-30).

Dzięki pędnikom azymutalnym, nowe holowniki MW RP będą charakteryzować znacząco większą manewrowością, niż dotychczas eksploatowane jednostki. W przeciwieństwie do nich, będą także zdolne do walki z plamami ropochodnymi czy transportu ładunków o masie do 4 t. /Zdjęcia: MW RP

Dzięki pędnikom azymutalnym, nowe holowniki MW RP będą charakteryzować znacząco większą manewrowością, niż dotychczas eksploatowane jednostki. W przeciwieństwie do nich, będą także zdolne do walki z plamami ropochodnymi czy transportu ładunków o masie do 4 t. /Zdjęcia: MW RP

Według obecnych planów, w 2019 pierwsza jednostka z serii trafi do 12. Wolińskiego Dywizjonu Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Później załoga przejdzie certyfikację z zadań programowych 0102, dotyczących samodzielnego wyjścia z portu i operowania na otwartym morzu, co potrwa ok. 12 miesięcy.

Następna jednostka, której budowę rozpoczęto 16 maja, ma trafić do Dywizjonu Okrętów Wsparcia 3. Flotylli Okrętów, a kolejne do 2020 w kilkumiesięcznych sekwencjach na zmianę do obydwu flotylli (Położono stępkę pod drugi holownik dla MW, 2018-05-18).

Opis
Holowniki pędnikowe typu B860 mają mieć 29,2 m długości, 10,4 m szerokości, 4,2 m zanurzenia oraz 4,95 m wysokości. Wyporność jednostek ma wynosić ok. 332 t i uciąg co najmniej 35 t. System napędowy ma być złożony z dwóch silników wysokoprężnych MTU Friedrichshafen (Rolls-Royce Power Systems AG) o mocy 1 193 kW każdy i dwóch pędników azymutalnych. Zapewni on prędkość co najmniej 12 węzłów (22 km/h). Zapas paliwa wystarczy na 7 dni działań. Załogę ma stanowić 10 osób.

Holowniki będą przeznaczone m.in. do: zabezpieczenia bojowego oraz wsparcia logistycznego na morzu i w portach, wykonywania działań związanych z ewakuacją techniczną, wsparcia akcji ratowniczych, transportu osób i zaopatrzenia, neutralizacji zanieczyszczeń czy podejmowania z wody materiałów niebezpiecznych. Mają też służyć do gaszenia pożarów, udzielać pomocy unieruchomionym jednostkom (również w przypadku wejścia na mieliznę) oraz neutralizować skutki wycieków materiałów ropopochodnych. Będą realizować swoje zadania niezależnie od warunków atmosferycznych.