21 listopada niemiecka armia ujawniła szczegółowe informacje dotyczące liczebności sił zbrojnych Republiki Federalnej na 31 października 2018. Z danych wynika, że liczebność Bundeswehry ponownie przekroczyła 180 tysięcy żołnierzy, to największa odnotowana wartość od ponad trzech lat. Ostatni raz taką liczebność siły zbrojne Niemiec odnotowały w czerwcu 2015.

Liczebność niemieckich sił zbrojnych po raz pierwszy od kilku lat ponownie przekroczyła 180 tysięcy żołnierzy / Zdjęcie: Torsten Kraatz, Sebastian Wilke/Bundeswehr

Liczebność niemieckich sił zbrojnych po raz pierwszy od kilku lat ponownie przekroczyła 180 tysięcy żołnierzy / Zdjęcie: Torsten Kraatz, Sebastian Wilke/Bundeswehr

W niemieckich siłach zbrojnych służy obecnie 180 195 żołnierzy, z czego 119 887 kontraktowych (Zeitsoldat lub SaZ – Soldat auf Zeit, służby okresowej, kontrakty od 24 miesięcy), 52 598 zawodowych (Berufsoldat) i 7710 ochotników (Freiwillig Wehrdienstleistende, FWD o czasie służby od 7 do 23 miesięcy). Co ósmy jest kobietą, których w Bundeswehrze jest 21 837.

W niemieckim ministerstwie obrony (Bundesministerium der Verteidigung) służy ich 1112, a w podległych mu instytucjach dalszych 3089. Wojska lądowe (Heer) liczą 60 905 żołnierzy, wojska lotnicze (Luftwaffe) 27 780 lotników, w marynarce wojennej (Marine) jest 16 363 marynarzy (Wizyta niemieckich okrętów w Polsce, 2018-10-08).

W centralnej służbie medycznej (Zentraler Sanitätsdienst) jest 20 088 żołnierzy, a w powołanej 1 października 2000 służbie wsparcia sił zbrojnych (Streitkräftebasis, SKB) służy ich 27 557. Najmłodszy rodzaj sił zbrojnych, utworzone 1 kwietnia 2017 wojska cybernetyczno-informacyjne (Cyber- und Informationsraum, CIR) mają ich 12 866. Pozostali to dodatkowe służby i 5400 studentów uczelni wojskowych.