16 września Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej podpisał umowę o wartości 99,5 mln zł brutto z Wytwórnią Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik na modernizację wraz z doposażeniem czterech śmigłowców Sokół do standardu W-3WA SAR. Zgodnie z umową zmodernizowane wiropłaty mają trafić do użytkownika w latach 2021-2022 (Kolejne Sokoły w wersji SAR, 2019-08-12).

Inspektorat Uzbrojenia MON podpisał umowę z WSK PZL-Świdnik na modernizację wraz z doposażeniem czterech śmigłowców Sokół do standardu W-3WA SAR. Śmigłowce trafią do Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych Sił Powietrznych w latach 2021-2022 / Zdjęcia: MON

Inspektorat Uzbrojenia MON podpisał umowę z WSK PZL-Świdnik na modernizację wraz z doposażeniem czterech śmigłowców Sokół do standardu W-3WA SAR. Śmigłowce trafią do Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych Sił Powietrznych w latach 2021-2022 / Zdjęcia: MON

Śmigłowce W-3WA SAR przeznaczone do wykonywania zadań poszukiwawczo-ratowniczych będą używane przez Grupy Poszukiwawczo-Ratownicze Sił Powietrznych RP. Zostaną wyposażone w sprzęt ratowniczo-medyczny przeznaczony do podnoszenia poszkodowanych z miejsca katastrofy, udzielania niezbędnej pomocy przy ratowaniu zdrowia i życia (włącznie z pomocą medyczną), transportu poszkodowanych do miejsc bezpiecznych oraz czytelnego oznaczania miejsca katastrofy przy słabej widoczności w ciągu dnia oraz w nocy. 

Modernizacja obejmować będzie wykonanie biuletynów technicznych dotyczących: unifikacji śmigłowca W-3 do standardu W 3WA SAR i doposażenia do zadań poszukiwawczo-ratowniczych; zabudowy cyfrowego układu paliwowo-regulacyjnego; zabudowy sygnalizatora oblodzenia; wymiany wskaźnika w układzie paliwomierza PPS-21; zabudowy na śmigłowcu instalacji płukania sprężarek silników PZL-10W; zabudowy ratunkowego automatycznego nadajnika radiowego ELT i modernizacji momentomierza.