30 listopada br. 2. Regionalna Baza Logistyczna (2. RBLog.) z Warszawy opublikowała postępowanie dotyczące usługi realizacji transportu lotniczego dla żołnierzy i ładunków w ruchu międzynarodowym w ramach umowy ramowej przez okres sześciu lat.

Dotychczas Ministerstwo Obrony Narodowej wykorzystywało do transportu żołnierzy czarterowane samoloty, również od prywatnych przewoźników / Zdjęcie: Jakub Link-Lenczowski

Dotychczas Ministerstwo Obrony Narodowej wykorzystywało do transportu żołnierzy czarterowane samoloty, również od prywatnych przewoźników / Zdjęcie: Jakub Link-Lenczowski

Postępowanie podzielono na dwie części. Pierwsza dotyczy transportu 200 osób z bagażem i dodatkowym ładunkiem o masie do 1 t na odległość do 6000 km, a druga transportu 300 osób z bagażem i dodatkowym ładunkiem o masie do 1 t na odległość do 15 000 km.

Postępowanie jest prowadzone procedurą ograniczoną, a kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena. Termin składania wniosków o udział w postępowaniu minie 29 grudnia 2020 o godz. 9.00. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu usługi znajdzie się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która zostanie przekazana zaproszonym do udziału wykonawcom.

Analiza
W listopadzie 2014 Polska, wspólnie z Belgią, Hiszpanią, Niderlandami, Niemcami i Norwegią, zgłosiły chęć zakupu w ramach NATO, samolotów transportowo-tankujących i ich wspólnej eksploatacji. Inicjatywa, w ramach konsorcjum NATO MMF (Multinational Multi-Role Tanker Transport Fleet), formalnie ruszyła 28 lipca 2016, początkowo z udziałem Niderlandów i Luksemburga. Potem dołączyły Belgia, Niemcy i Norwegia, a w ubiegłym roku Czechy. Inicjatywę wspiera Unia Europejska. W połowie br. przekazano pierwszy z ośmiu zamówionych samolotów Airbus A330-200 MRTT (Multinational Multi-Role Tanker Transport), który został wybrany w programie (Pierwszy A330 dla NATO MMF oblatany, 2018-12-03).

Polska nie przystąpiła do konsorcjum NATO MMF, ale 17 lutego 2017 Inspektorat Uzbrojenia MON opublikował informację dotyczącą analizy rynku w zakresie pozyskania dla Sił Zbrojnych RP zdolności do powietrznego transportu o zasięgu strategicznym, ewakuacji medycznej oraz tankowania w powietrzu pk. Karkonosze. Niemniej od tamtej pory nie podjęto żadnych dalszych działań w tym kierunku, a postępowanie na wynajęcie usług w zakresie transportu lotniczego dla żołnierzy i ładunków wydaje się być jakąś formą alternatywy.