Przejdź do serwisu tematycznego

PIT-Radwar przejmuje Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2

Wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, spółka PIT-Radwar z Warszawy, ogłosiła zamiar przejęcia Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 z Czernicy.

We wtorek, 25 lipca br., wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ), spółka PIT-Radwar z Warszawy, ogłosiła zamiar przejęcia Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 (WZŁ-2) z Czernicy.

Grafika: PIT-Radwar

Zarząd spółki PIT-Radwar Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000297470, NIP: 5250009298, REGON: 141301063 („Spółka Przejmująca” lub „PIT-Radwar”), po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwał o połączeniu się PIT-Radwar z Wojskowe Zakłady Łączności nr 2 Spółką Akcyjną z siedzibą w Czernicy, adres: ul. Fabryczna 12, 55-003 Czernica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000301970, NIP: 9120002443, REGON: 000173350 („Spółka Przejmowana” lub „WZŁ-2”), na warunkach określonych w planie połączenia opublikowanym na oficjalnych stronach internetowych Spółki Przejmującej (www.pitradwar.com) i Spółki Przejmowanej (www.wzl2.pl) w dniu 27 kwietnia 2023 r. Połączenie nastąpi w trybie art. 492§1 pkt 1) k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za akcje, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółki Przejmowanej (połączenie przez przejęcie).

Akcjonariusze Spółki Przejmującej, w terminie od 28 lipca 2023 roku do dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie PIT-Radwar uchwały połączeniowej, będą mogli zapoznać się w siedzibie Spółki Przejmującej w Warszawie, przy ulicy Poligonowej 30, 04-051 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00, z dokumentami, o których mowa w art. 505§1 k.s.h.

Jak czytamy w Planie Połączeniowym, w związku z połączeniem spółek nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego PIT-Radwar z kwoty 459 651 130 zł do kwoty 472 598 840 zł, tj. o kwotę 12 947 710 zł, przez emisję akcji przeznaczonych dla akcjonariuszy WZŁ-2. W ramach emisji połączeniowej PIT-Radwar wyemituje 1 294 771 akcji zwykłych imiennych serii I, o wartości nominalnej 10 zł każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej 12 947 710 zł.

30 sierpnia 2023 o godz. 10.00 w biurze spółki WZŁ-2 w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4a odbędzie się Walne Zgromadzenie, na którym zostanie rozpatrzony wniosek dotyczący przejęcia jej przez PIT-Radwar.

PIT-Radwar jest jednym z czołowych dostawców urządzeń z zakresu elektroniki profesjonalnej dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka, od kilkudziesięciu lat prowadzi prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie radiolokacji, radioelektronicznych systemów rozpoznania, systemów automatyzacji i wspomagania dowodzenia oraz powiązanych z nimi systemów uzbrojenia, zwłaszcza przeciwlotniczego. Produkty PIT-Radwar znajdują się na uzbrojeniu wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, a także na wyposażeniu armii zagranicznych. PIT-Radwar obsługuje pełny cykl dostaw wyrobów od określenia wymagań, poprzez prace badawczo-rozwojowe, prace projektowe, produkcję aż do wsparcia logistycznego oferowanego użytkownikom. Stały rozwój, poszukiwanie nowych, innowacyjnych rozwiązań, wysoko kwalifikowana kadra pracownicza, wykorzystywanie najnowszych osiągnięć nauki i techniki pozwalają spółce stale poszerzać ofertę i dostarczać nowoczesne, unikalne rozwiązania w pełni dostosowane do współczesnych, wciąż wzrastających wymagań odbiorców.

Informacja prasowa

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

X