PIAP Space podpisał z Europejską Agencją Kosmiczną kontrakt na rozwój ramienia robotycznego do serwisowania satelitów. Projekt o nazwie TITAN zostanie zrealizowany za ponad 2,5 mln euro. To pierwszy tak duży kontrakt zakładający rozwój całego podsystemu satelitarnego dla polskiego przemysłu kosmicznego.

PIAP Space podpisał z Europejską Agencją Kosmiczną kontrakt na rozwój ramienia robotycznego do serwisowania satelitów / Grafika: PIAP Space

PIAP Space podpisał z Europejską Agencją Kosmiczną kontrakt na rozwój ramienia robotycznego do serwisowania satelitów / Grafika: PIAP Space

14 lipca br. Zarząd PIAP Space Sp. z o.o. Mateusz Wolski i Andrzej Łucjan oraz Dyrektor Europejskiego Centrum Badań i Technologii Kosmicznych ESTEC Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) – Franco Ongaro, podpisali umowę na realizację projektu „Rozwój Ramienia Robotycznego do Operacji Obsługi na Orbicie” o akronimie TITAN.

Wynikiem podpisanej umowy będzie prototyp wieloprzegubowego ramienia robotycznego na potrzeby przyszłej deorbitacji i serwisowania satelitów na orbicie. Stworzony zostanie model laboratoryjny przegubu robotycznego, a następnie – prototyp składający się z różnych typów przegubów, który zostanie poddany pełnym testom środowiskowym na wytrząsarce, testom termicznym oraz termiczno-próżniowym. Docelowo w ramach projektu, osiągnięty zostanie poziom gotowości technologicznej TRL6.

– Projekt TITAN to wielki sukces firmy, na który pracowaliśmy z zespołem naszych podwykonawców przez prawie 3 lata. Projekt ten jest dla nas szczególnie istotny to dowód zaufania ESA, która powierzyła integrację całego podsystemu satelitarnego polskiej organizacji. Czeka nas dużo wytężonej pracy, ale to ważny krok w osiągnieciu strategicznych celów spółki. Realizacja projektu TITAN przybliży nas do wprowadzenia ramienia robotycznego na rynek komercyjny – powiedział Mateusz Wolski, Prezes Zarządu PIAP Space Sp. z o.o.

Rezultaty projektu mogą być wykorzystywane w przyszłych misjach ESA, Unii Europejskiej oraz w segmencie komercyjnym. Urządzenie TITAN pozwoli na serwisowanie uszkodzonych satelitów oraz deorbitację satelitów, których czas misji dobiegł końca, a zagrażają innym obiektom na orbicie.

Pomiędzy ramieniem robotycznym, a innymi produktami rozwijanymi w PIAP Space zachodzi synergia. Przykładem takiego produktu są chwytaki do deorbitacji, serwisowania na orbicie oraz do eksploracji ciał niebieskich. PIAP Space, w konsorcjum z siedmioma europejskimi partnerami realizuje na przykład projekt EROSS (European Robotic Orbital Support Services), w którym rozwija chwytak LAR (Launch Adapter Ring). Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w Programie Badań i Innowacji Horyzont 2020.

Projekt TITAN, podobnie jak projekt EROSS, to element realizacji mapy drogowej rozwoju robotyki kosmicznej, opracowanej przez konsorcjum wiodących europejskich agencji kosmicznych PERASPERA, którego członkiem jest Polska Agencja Kosmiczna. – Dzięki temu krajowe podmioty, w tym PIAP Space, mają ułatwiony dostęp do kontraktów międzynarodowych w tym obszarze – podkreślił Michał Szaniawski, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej.

PIAP Space jest spółką typu spin-off założoną w 2016 przez Sieć Badawczą Łukasiewicz  – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP. W 2019 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. objęła ok. 44% udziałów w spółce PIAP Space.

– Sukces projektu TITAN, realizowanego przez PIAP Space, świadczy o umacniającej się pozycji spółki z naszego portfela w polskim i europejskim sektorze kosmicznym. Agencja Rozwoju Przemysłu inwestując w PIAP Space realizuje strategię wspierania rozwoju polskiej gospodarki również w tak innowacyjnych i przyszłościowych branżach, jak te skupione w sektorze kosmicznym. To istotne, ponieważ światowy rynek robotyki kosmicznej w 2025 ma osiągnąć wartość 3,5 mld dolarów. Serwisowanie satelitów na orbicie i usuwanie tak zwanych „śmieci kosmicznych” przyczyni się do rozwoju trendu „new space”, czyli komercjalizacji sektora kosmicznego. Wpłynie to nie tylko na rozwój gospodarek polskiej i europejskiej, lecz także na poprawę jakości życia mieszkańców Europy, dzięki tańszym i bardziej niezawodnym usługom satelitarnym. – powiedział Cezariusz Lesisz, Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Projekt TITAN to nie lada wyzwanie. Niezwykle trudne i praktycznie niemożliwe do odtworzenia na Ziemi warunki pracy robotów do zadań pozaziemskich, to sprawdzian dla wiedzy naukowców i dostępnej na rynku technologii. Stworzenie nowej klasy robotów zdolnych pracować w trudnych dla człowieka warunkach środowiska kosmicznego to cel, jaki sobie założyliśmy organizując spółkę PIAP Space. Z zadowoleniem patrzę, że przechodzimy z pierwszego etapu prac przygotowawczych do etapu rozwoju produktu – opracowania podsystemu satelitarnego ramienia robotycznego – powiedział Piotr Szynkarczyk, Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP

– Ambicją Łukasiewicza jest zdobycie pozycji lidera w niszach segmentu kosmicznego i umocnienie pozycji cenionego dostawcy rozwiązań w tym sektorze. Tę ścieżkę do sukcesu wydeptują właśnie takie projekty jak projekt TITAN – odważne, wypracowane w najmniejszym szczególe i prowadzone na skalę europejską. Gratuluję PIAP Space sukcesu. Cieszę się, że możemy się nim dzielić w ramach jednej organizacji i przy okazji korzystać z doświadczenia Łukasiewicz – PIAP w tworzeniu podmiotu, który wyrósł na bazie wyników badań naukowych Instytutu –  podkreśla Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.