19 lipca Ministerstwo Obrony Bułgarii rozpoczęło postępowania mające wyłonić dostawcę 150 kołowych transporterów opancerzonych (kto). Pojazdy nowej generacji zastąpią transportery piechoty BTR-60PB, zmodernizowane BTR-60PB-MD oraz wozy rozpoznawcze BRDM-2. Minister Krasimir Karakaczanow poinformował, że zapytanie o informację zostało wysłane do czterech potencjalnych dostawców: niemieckich Rheinmetall Defence i Krauss-Maffei Wegmann (KMW), francuskiego Nexter Systems, fińskiej Patrii oraz General Dynamics European Land Systems (GDELS). Oczekuje się, że Bułgarii zostaną zaoferowane pojazdy GTK Boxer, VBCI (Véhicule Blindé de Combat d’Infanterie), AMV (Armoured Modular Vehicle) i Piranha V.
 Jednym z potencjalnych następców transporterów piechoty BTR-60PB i zmodernizowanych BTR-60PB-MD oraz wozów rozpoznawczych BRDM-2 mogą być KTO AMV, których podwozia bazowe są produkowane także przez spółkę Rosomak z Siemianowic Śląskich. Bułgarzy poszukują dostawcy 120-mm moździerzy, co jest także interesujące z uwagi to, że na fińskim podwoziu polskie spółki posadowiły moździerz M120K RAK / Zdjęcie: Patria

Jednym z potencjalnych następców transporterów piechoty BTR-60PB i zmodernizowanych BTR-60PB-MD oraz wozów rozpoznawczych BRDM-2 mogą być KTO AMV, których podwozia bazowe są produkowane także przez spółkę Rosomak z Siemianowic Śląskich. Bułgarzy poszukują dostawcy 120-mm moździerzy, co jest także interesujące z uwagi to, że na fińskim podwoziu polskie spółki posadowiły moździerz M120K RAK / Zdjęcie: Patria

Zakup transporterów został zaaprobowany przez bułgarską Radę Obrony 4 kwietnia 2018 i pierwotnie przetarg miał zostać rozpisany do końca roku, ale w lutym 2019 przesunięto termin. Według obecnego harmonogramu zwycięzca zostanie wskazany do 20 grudnia 2019. Wartość kontraktu jest szacowana na maksymalnie 1,02 mld BGN (2,21 mld zł), a czas jego realizacji to maksymalnie 12 lat od podpisania umowy. Pierwotnie planowano wydać na to 1,2 mld BGN (2,61 mld zł), z czego 200 mln BGN (432 mln zł) na systemy uzbrojenia, łączności, wyposażenie specjalistyczne i symulatory.

Planuje się, że nowe KTO trafią na wyposażenie trzech batalionowych grup bojowych w ramach brygady zmechanizowanej wojsk lądowych (Suchoputni voiski na Bulgarija). Wśród 150 pojazdów, 90 będą stanowić transportery piechoty z systemem wieżowym uzbrojonym w 30-mm armatę automatyczną, których rozpoczęcie dostaw przewiduje się w maksymalnie 6 lat od zawarcia umowy. Natomiast pozostałe 60 będą to pojazdy specjalistyczne, których dostawy nastąpią w maksymalnie 8 lat. Wśród nich znajdą się pojazdy dowodzenia szczebla taktycznego, pojazdy ewakuacji medycznej, wozy rozpoznawcze, pojazdy kierowania ogniem artylerii, wozy zabezpieczenia technicznego i 120-mm moździerze automatyczne.

W czerwcu 2019 Ministerstwo Obrony Bułgarii ogłosiło zaktualizowany plan modernizacji technicznej sił zbrojnych o wartości 3,42 mld BGN (7,42 mld zł) na lata 2017-2029. W ramach wydatków planuje się zakup wyposażenia wojsk lądowych za 1,2 mld BGN (2,59 mld zł), wielozadaniowe modułowe okręty patrolowe za 802 mln BGN (1,74 mld zł) i samoloty wielozadaniowe za 1,47 mld BGN (3,78 mld zł). Zakup tych ostatnich, wybranych przez komisję przetargową F-16C/D Block 70/72, jest jednak zagrożony. Po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów 10 lipca, zakup ten został zawetowany dziesięć dni później przez prezydenta Rumena Radewa, emerytowanego dowódcę wojsk lotniczych (F-16 dla Bułgarii zatwierdzone, 2019-07-12).