1. Regionalna Baza Logistyczna (1. RBLog.) w Wałczu poinformowała 14 sierpnia o rozpoczęciu negocjacji ze spółką Teldat dotyczących modyfikacji Zintegrowanych Węzłów Teleinformatycznych (ZWT) KTSAwp (Komputerowo-Telefonicznego Systemu Alarmowania wersja polowa) Jaśmin. Umowa ma objąć doprowadzenie 28 urządzeń w 2018 i 12 kolejnych w 2019 do najnowszego standardu. Szacowana wartość zamówienia to 52 364 719,44 zł netto.

Wersja kontenerowa i przenośna ZWT KTSAwp Jaśmin zostały wprowadzone na wyposażenie Wojska Polskiego w 2006 / Zdjęcie: Teldat

Wersja kontenerowa i przenośna ZWT KTSAwp Jaśmin zostały wprowadzone na wyposażenie Wojska Polskiego w 2006 / Zdjęcie: Teldat

Negocjacje w sprawie zakupu z wolnej ręki są spowodowane tym, że bydgoska spółka Teldat jest właścicielem praw do KTAS/KTASwp w wersji przenośnej i kontenerowej. Zostały one opracowane na zlecenie Generalnego Zarządu Dowodzenia i Łączności P-6. 9 maja 2018 przedsiębiorstwo potwierdziło, że jest jedynym producentem, serwisantem i właścicielem dokumentacji technicznej do końca 2019 i nie zamierza zbywać tej dokumentacji i praw.

W latach 2013-2014, 2015 i 2016-2018 spółka Teldat wykonywała prace naprawcze ZWT KTSAwp Jaśmin. W 2016 i 2017 otrzymała zlecenia na modyfikację użytkowanego przez Wojsko Polskie systemu. ZWT KTSAwp Jaśmin kupowano w latach 2006-2011. Wersja kontenerowa została wprowadzona rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 857/SG/P6 z 24 sierpnia 2006, natomiast wersja przenośna rozkazem z 1 września 2006.

Opis
Zestaw ZWT KTSAwp Jaśmin umożliwia budowę i rozbudowę sieci teleinformatycznych typu WAN/LAN, wymiany danych, transmisji głosu, wideo i telefaksów, przekazywania informacji (m.in. sygnałów, meldunków, komunikatów i poleceń), również w zakresie alarmowania, powiadamiania i ostrzegania, głównie do jednostek i instytucji wojskowych, grup osobowych czy pojedynczych osób funkcyjnych.

System umożliwia telefoniczną łączność dyspozytorską wewnątrz obiektów, zarządzanie, nadzorowanie i konfigurowania urządzeń KTSA i obrazowanie pracy sieci teleinformatycznych zbudowanych w oparciu o te systemy. Zapewnia bezpieczeństwo (autoryzację, szyfrowanie i kontrolę dostępu do urządzeń oraz sieci), terminowość wymiany informacji i pewności jej dostarczenia.

Zestawy są oparte o oprogramowanie Systemu Bezpiecznej Wymiany Informacji (SBWI – SARON), Systemu Zarządzania KTSA i Systemu Wspomagania Dowodzenia C3IS Jaśmin (Umowa na licencje dla Jaśmina, 2018-07-08).