5 lipca Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej zawarł kontrakt o wartości 20 299 999,95 zł (z 23% VAT) na rozszerzenie uprawnień licencyjnych do oprogramowania Systemu Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN (ver_1.8.5). Umowa nr IU/118/V-139/ZO/WROiB/DOS/Z/2018/364 obejmuje dostawę oprogramowania dla punktu dystrybucji danych (PDD) i wersji klienckiej (WK). Negocjacje ze spółką Teldat rozpoczęły się 19 czerwca (Dodatkowe licencje dla SWD Jaśmin, 2018-06-28).

Oprogramowanie SWD C3IS Jaśmin (ver_1.8.5) jest wykorzystywane na szczeblu pułku/brygady w stacjonarnych i mobilnych stanowiskach wsparcia dowodzenia / Grafika: Teldat

Oprogramowanie SWD C3IS Jaśmin (ver_1.8.5) jest wykorzystywane na szczeblu pułku/brygady w stacjonarnych i mobilnych stanowiskach wsparcia dowodzenia / Grafika: Teldat

Przyznana licencja uprawnia MON do dowolnego, nieograniczonego ilościowo, przydzielania prawa do nieodpłatnego korzystania z oprogramowania zarówno na terenie kraju i poza jego granicami. Instalacja oraz użytkowanie nie wymaga certyfikacji sprzętu przez producenta oprogramowania.

Oprogramowanie, wykorzystywane na szczeblu pułku/brygady w stacjonarnych i mobilnych stanowiskach wsparcia dowodzenia pozwoli na tworzenie i istotne zwiększenie świadomości sytuacyjnej oraz bezpieczeństwa wojsk. Daje możliwość tworzenia połączonego obrazu sytuacji operacyjnej (POSO) i współpracy z innymi systemami tworzącymi POSO.

Oprogramowanie pozwala na przechowywanie danych operacyjnych w bazie danych modelu JC3IEDM (Joint Consultation, Command and Control Information Exchange Data Model) programu MIP (Multilateral Interoperability Programme) i jego replikację za pomocą protokołu BRM (Battlefield Replication Mechanism) na poziomie taktycznym z zastosowaniem łączy radiowych.

Umożliwia też transformację danych operacyjnych pomiędzy modelami danych C2IEDM (Command and Control Information Exchange Data Model) oraz jego następcy JC3IEDM, a także obsługę komunikatów w standardzie MIP MEM B2 i B3 oraz ADatP-3. Oprogramowanie jest interoperacyjne z systemami sojuszniczymi.

Opis
Oprogramowanie SWD C3IS Jaśmin (ver_1.8.5) zostało zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami Sił Zbrojnych RP. W omawianej wersji zostało wprowadzone przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych poleceniem nr 113 z 31 grudnia 2015.

Obecnie w Siłach Zbrojnych RP używanych jest 12 licencji dla punktów dystrybucji danych i 60 dla wersji klienckiej HMS (Headquarters Management System) C3IS Jaśmin. Kupione licencje charakteryzują się jednak ograniczeniami dotyczącymi liczby i zakresu praw licencyjnych.