19 czerwca Inspektorat Uzbrojenia poinformował o rozpoczęciu negocjacji z bydgoską spółką Teldat w sprawie zakupu z wolnej ręki rozszerzenia uprawnień licencyjnych do oprogramowania Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD) C3IS Jaśmin (ver_1.8.5). Obejmuje to oprogramowanie HMS C3IS Jaśmin dla punktu dystrybucji danych (PDD) i dla wersji klienckiej (WK).

Inspektorat Uzbrojenia negocjuje z producentem HMS C3IS Jaśmin, bydgoską spółką Teldat rozszerzenie uprawnień licencyjnych dotyczących systemu wspomagania dowodzenia używanego od szczebla pułku/brygady wzwyż / Grafika: Teldat

Inspektorat Uzbrojenia negocjuje z producentem HMS C3IS Jaśmin, bydgoską spółką Teldat rozszerzenie uprawnień licencyjnych dotyczących systemu wspomagania dowodzenia używanego od szczebla pułku/brygady wzwyż / Grafika: Teldat

Oprogramowanie SWD C3IS Jaśmin (ver_1.8.5) zostało zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami Sił Zbrojnych RP. Jest wykorzystywane w systemie wsparcia dowodzenia od szczebla pułku/brygady wzwyż. Oprogramowanie ver_1.8.5 zostało wprowadzone do użytkowania przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych poleceniem nr 113 z 31 grudnia 2015.

Obecnie w Siłach Zbrojnych RP używanych jest 12 licencji dla punktów dystrybucji danych i 60 dla wersji klienckiej HMS (Headquarters Management System) C3IS Jaśmin. Funkcjonują w systemie teleinformatycznym wsparcia dowodzenia na szczeblu brygady. Kupione przez Siły Zbrojne licencje charakteryzują się jednak ograniczeniami dotyczącymi liczby i zakresu praw licencyjnych.

Negocjowane rozszerzenie uprawnień licencyjnych umożliwi m.in. wykorzystanie oprogramowania w zakresie dystrybucji, instalacji, użytkowania – zgodnie z jego przeznaczeniem na potrzeby Sił Zbrojnych RP; użycie oprogramowania w terenie Polski i dowolnym innym, na którym Wojsko Polskie prowadzi lub będzie prowadzić jakiekolwiek działania; korzystanie z oprogramowania jednocześnie przez nieograniczoną liczbę użytkowników; możliwość instalowania i używania na sprzęcie spełniającym minimalne wymagania zdefiniowane przez producenta (bez potrzeby jego certyfikacji); dokonywanie dowolnej, ewidencjonowanej dystrybucji w ramach Sił Zbrojnych RP wersji instalacyjnych oprogramowania (w tym sporządzanie kopii nośników instalacyjnych i publikowanie wersji instalacyjnych w resortowych sieciach teleinformatycznych); udostępnienie oprogramowania innym organom administracji publicznej po uzyskaniu uprzedniej zgody producenta.

W chwili obecnej funkcje wsparcia procesów dowodzenia w Wojskach Lądowych pełnią, z uwagi na ich specyfikę, Zautomatyzowane Systemy Dowodzenia, wyposażone w system HMS C3IS Jaśmin. W związku z ustaleniami Szczytu NATO w Warszawie i utworzeniem Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód oraz potrzebą zapewnienia systemu Wsparcia Dowodzenia na potrzeby Grup Bojowych Unii Europejskiej (EUB, European Union Battlegroups) i Sił Odpowiedzi NATO (NRF, NATO Response Force) w latach 2019-2020 istnieje konieczność wyposażenia jednostek SZ RP w dodatkowe licencje systemu HMS C3IS Jaśmin. Obecne licencje zostały zadeklarowane do sieci misyjnej wzmocnionej Wysuniętej Obecności (eFP, enhanced Forward Presence) i będą wykorzystywane w Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód.

Inspektorat Uzbrojenia uzasadnia procedurę negocjacyjną tym, że zakup innego oprogramowania mającego odmienne charakterystyki techniczne skutkowałby niekompatybilnością z posiadanymi systemami teleinformatycznymi i ich urządzeniami. Oznaczałoby to rozpoczęcie od nowa szkolenia administratorów i użytkowników i byłoby zagrożeniem dla niewłaściwej pracy a także niewłaściwego zabezpieczenia ochrony informacji niejawnych, które są przetwarzane w akredytowanych systemach teleinformatycznym wykorzystujące przedmiotowe oprogramowanie.

Siły Zbrojne RP mają system wsparcia dla oprogramowania SWD C3IS Jaśmin oraz przeszkolony personel w zakresie jego użytkowania. Posiadanie majątkowych praw autorskich do niniejszego oprogramowania przez spółkę Teldat powoduje, że tym samym spełniona przesłanka z zakresu ochrony praw wyłącznych i wskazuje jednoznacznie tę spółkę jako jedynego właściciela praw majątkowych, producenta i dostawcę oprogramowania dla SWD C3IS Jaśmin mogącego rozszerzyć uprawnienia licencyjne dla SZ RP do nieograniczonego pod względem zakresu i miejsca korzystania z oprogramowania.