19 marca europejskie konsorcjum MBDA poinformowało o wynikach sprzedaży za w roku 2018, w którym odnotowano wzrost wartości portfela zamówień, jak i zysków. Przedsiębiorstwo zyskało zamówienia o wartości 4 mld EUR (17,2 mld zł), dzięki której portfel zamówień osiągnął rekordowe 17,4 mld EUR (74,75 mld zł). Osiągnięty zysk netto wyniósł 3,2 mld EUR (13,75 mld zł), co także oznacza wzrost w porównaniu z poprzednimi latami. Udziałowcami MBDA są w 37,5% Airbus, 37,5% BAE Systems i w 25% Leonardo.

W 2018 konsorcjum MBDA odnotowało nieznaczny spadek wartości zamówień, ale wzrost zysków i łącznego portfela zamówień / Zdjęcie i Grafika: MBDA

W 2018 konsorcjum MBDA odnotowało nieznaczny spadek wartości zamówień, ale wzrost zysków i łącznego portfela zamówień / Zdjęcie i Grafika: MBDA

W 2018 zamówienia z rynków wewnętrznych, czyli Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Hiszpanii wyniosły 2,5 mld EUR (10,74 mld zł), gdy eksport poza te państwa to pozostałe 1,5 mld EUR (6,44 mld zł). Dyrektor generalny MBDA, Antoine Bouvier, powiedział, że wyniki odzwierciedlają strategiczne znaczenie zakupu systemów rakietowych przez państwa europejskie, które powstają dzięki ponadnarodowej współpracy. MBDA zatrudniło w tym czasie 1,2 tys. pracowników, natomiast w 2019 zaplanowano wzrost liczebności kadr o kolejny tysiąc.

W 2018 francuskie Ministerstwo Sił Zbrojnych zawarło umowę na opracowanie następnej generacji pocisków rakietowych powietrze-powietrze średniego zasięgu MICA (Missile d’Interception et de Combat Aérien) (Nowa generacja pocisków MICA, 2018-07-27). Spółka zapewnia wsparcia techniczne dla pocisków przeciwlotniczych krótkiego i średniego zasięgu Aster 15/30 dla marynarek wojennych Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii oraz modernizację i prace konserwacyjne pocisków manewrujących Taurus KEPD 350 wojsk lotniczych Niemiec i Hiszpanii.

Utworzono również spółkę joint venture na potrzeby przyszłego, niemieckiego systemu obrony TLVS (Taktisches Luftverteidigungssystem), który będzie opierał się na rozwiązaniach MEADS (Medium Extended Air Defense System) i złożonoofertę w programie bardzo krótkiego i krótkiego zasięgu NNbS (Nah-und Nächstbereichsschutzsystem).

Główne zamówienia eksportowe objęły uzbrojenie dla 24 samolotów wielozadaniowych Eurofighter Typhoon, 28 średnich śmigłowców NHI NH90 TTH i NFH i korwet typu Doha, które zostały zamówione przez Katar (Budowa korwety Doha dla Kataru, 2018-08-04). Obejmuje ono pociski powietrze-powietrze Meteor i powietrze-ziemia Brimstone, przeciwokrętowe Marte ER i Exocet MM40 Block 3 oraz przeciwlotnicze Aster 30 (Próby Marte ER, 2018-11-16). Zaksięgowano także zamówienia na pociski wspomniane pociski Taurus, a także przeciwpancerne pociski kierowane MMP i przeciwlotnicze Mistral.

Francuskie wojska lądowe zaczęły wykorzystywać podczas misji MMP, do służby weszły pociski przeciwlotnicze Sea Ceptor w Royal Navy i osiągnięto postęp we wdrażaniu Land Ceptor w British Army (Debiut MMP w Mali, 2019-01-20; Land Ceptor przetestowany w Szwecji, 2018-05-29). Royal Air Force wprowadziła pociski Meteor i Brimstone oraz manewrujące Storm Shadow (Debiut operacyjny Meteorów, 2018-12-13).

W 2018 MMP został również wybrany jako wzorcowy pocisk do opracowania europejskich zdolności rażenia celów opancerzonych poza linią obserwacji. Program ma na celu opracowanie wspólnej doktryny użycia, szkoleń i interoperacyjności pomiędzy siłami zbrojnymi Unii Europejskiej w ramach nowych stałych struktur współpracy.

MBDA zanotowało również sukcesy na innych polach. W 2018 konsorcjum podjęło kroki w celu zapewnienia europejskiej suwerenności łańcucha dostaw, w tym wspólnego zakupu z francuskim Soitec spółki Dolphin Integration, zajmującej się produkcją układów scalonych dla aplikacji komputerowych o małej mocy.