28 stycznia niemiecka grupa Rheinmetall AG poinformowała, że Urząd do spraw zakupów obronnych Bundeswehry BAAINBw (Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr) przydzielił spółkom MBDA Deutschland i Rheinmetall Waffe Munition środki w wysokości kilkunastu mln EUR na dalsze prace przy systemie wysokoenergetycznej broni laserowej dla marynarki wojennej (Deutsche Marine).

W 2015 i 2016 Deutsche Marine testowała na Morzu Bałtyckim na nieujawnionej jednostce pływającej wczesny demonstrator technologii Skyshield HEL Effector o mocy 30 kW przeciwko celom lądowym – były to pierwsze tego typu próby zrealizowane w Europie. Jego konstrukcję oparto o system obrony bezpośredniej Oerlikon Skyshield i lawetę 27-mm armaty automatycznej MLG 27. Następnie, w 2018, BAAINBw i Rheinmetall pomyślnie przetestowały w warunkach laboratoryjnych laser o mocy wyjściowej 20 kW. Rok później przetestowano już eksperymentalne urządzenie o mocy 100 kW / Grafika: MBDA

W 2015 i 2016 Deutsche Marine testowała na Morzu Bałtyckim na nieujawnionej jednostce pływającej wczesny demonstrator technologii Skyshield HEL Effector o mocy 30 kW przeciwko celom lądowym – były to pierwsze tego typu próby zrealizowane w Europie. Jego konstrukcję oparto o system obrony bezpośredniej Oerlikon Skyshield i lawetę 27-mm armaty automatycznej MLG 27. Następnie, w 2018, BAAINBw i Rheinmetall pomyślnie przetestowały w warunkach laboratoryjnych laser o mocy wyjściowej 20 kW. Rok później przetestowano już eksperymentalne urządzenie o mocy 100 kW / Grafika: MBDA

Środki finansowe, przyznane grupie roboczej ARGE (ArbeitsGEmeinschaft) przy programie broni laserowej zostaną przeznaczone na produkcję, integrację i wsparcie oraz testy demonstratora technologii w środowisku morskim. Wcześniej, 25 listopada 2020 informowano o otrzymaniu również kilkunastu mln EUR od BAAINBw na opracowanie kluczowego komponentu tego systemu (Postępy w niemieckim programie laserowym, 2020-11-26).

Demonstrator technologii systemu wysokoenergetycznej broni laserowej (High-Energy Laser Weapon System, HELWS) będzie testowany przez rok na pokładzie fregaty rakietowej FGS Sachsen (F219), typu Sachsen w realistycznych warunkach operacyjnych. Testy rozpoczną się w 2022.

Demonstrator lasera będzie oparty na technologii sprzężenia widmowego, a więc będzie laserem światłowodowym o maksymalnej mocy wyjściowej 20 kW (z możliwością jej skalowania). Będzie składał się z dwunastu takich samych modułów laserowych o mocy 2 kW każdy, których wiązki będą łączone w jedną za pomocą technologii siatki dielektrycznej. Technologia sprzężenia widmowego, w porównaniu ze sprzężeniem geometrycznym jest mniej złożona, wysoce modułowa i wykazuje potencjał wzrostu w klasie mocy wyjściowej do 100 kW.

Prace zostaną podzielone mniej więcej po równo. MBDA Deutschland opracuje układ śledzenia celu, konsolę operatora i wykona integrację demonstratora broni laserowej z systemem dowodzenia i kontroli. Rheinmetall Waffe Munition jest odpowiedzialny z kolei za stanowisko broni laserowej, system naprowadzenia wiązki lasera, układ chłodzenia oraz integrację systemu broni laserowej z kontenerem demonstratora mieszczącego źródło promieniowania laserowego (Laboratorium laserowe MBDA, 2019-04-12).

Doris Laarmann, dyrektor działu rozwoju systemów laserowych w MBDA Deutschland, powiedziała: Umowa jest ważnym krokiem na drodze do funkcjonalnego wysokoenergetycznego systemu broni laserowej. Nasze dwa przedsiębiorstwa wykorzystają swoje mocne strony, aby uczynić ten projekt sukcesem w imieniu niemieckiej marynarki wojennej. Po zainstalowaniu, demonstrator będzie również używany do testowania ważnych aspektów, takich jak interakcja oraz funkcje zestawu czujników, systemu zarządzania walką i efektora, a także do wypracowania zasad zwalczania celów.

Alexander Graf, dyrektor programów laserowych w Rheinmetall Waffe Munition oraz Dr Markus Jung, który bezpośrednio kieruje projektem dla Deutsche Marine dodali zgodnie, że umowa oznacza systematyczne przedłużanie finansowania prac nad funkcjonalną prototypową bronią laserową z powodzeniem przetestowaną w ostatnich latach z doświadczeniem zdobywanym obecnie w ramach jednego z najbardziej ambitnych projektów w dziedzinie rozwoju broni laserowej w Europie.