9 listopada rzecznik prasowy Inspektoratu Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej (IU MON) mjr Krzysztof Płatek poinformował Redakcję Magazynu MILMAG, że do dialogu technicznego na roboty rozpoznania dróg (RRD) zgłosiło się pięć podmiotów. Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego pojawiła się 2 września br. (Roboty rozpoznania dróg dla WP, 2020-09-03).

Huntera można wyposażyć w dodatkowe akcesoria, takie jak: zestaw czujników wraz z modułem pozwalającym na autonomiczne poruszanie się po zadanej trasie, manipulator o napędzie hydraulicznym, georadar, skrzynie ładunkowe, bezzałogowy statek latający (bsl) wraz z lądowiskiem, wyposażonego w głowice PTZ z możliwością integracji kamery bsl ze stanowiskiem operatora pojazdu, oraz przekaźnikiem radiowym zwiększającym zasięg sterowania bsl / Zdjęcie: PIAP

Huntera można wyposażyć w dodatkowe akcesoria, takie jak: zestaw czujników wraz z modułem pozwalającym na autonomiczne poruszanie się po zadanej trasie, manipulator o napędzie hydraulicznym, georadar, skrzynie ładunkowe, bezzałogowy statek latający (bsl) wraz z lądowiskiem, wyposażonego w głowice PTZ z możliwością integracji kamery bsl ze stanowiskiem operatora pojazdu, oraz przekaźnikiem radiowym zwiększającym zasięg sterowania bsl / Zdjęcie: PIAP

Zgodnie z przesłaną informacją, rzeczone podmioty to Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP z Warszawy, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM z Gliwic, Mildat z Warszawy, IBCOL z Warszawy oraz Hydromega z Gdyni.

Dialog techniczny, pierwotnie, zaplanowany na październik i listopad br., miał obejmować możliwość pozyskania maksymalnie 5-tonowego robota saperskiego wsparcia misji rozpoznania materiałów niebezpiecznych, w tym niewybuchów oraz improwizowanych ładunków wybuchowych (IED, Improvised Explosive Device) w pasie drogi oraz ich usuwania (poprzez trałowanie w koronie drogi).

RRD ma być zdalnie sterowaną, autonomiczną platformą robotyczną z manipulatorem i innymi urządzeniami specjalistycznymi, połączonej szybkozłączami z trałem i innym osprzętem roboczym. Ma to umożliwić zastosowanie innych narzędzi takich jak lemieszy, łyżki koparkowej czy wideł w ramach przewidywanych zadań robota. Ma umożliwiać przesyłanie drogą radiową współrzędnych na konsolę operatora z miejscem wykrycia materiałów wybuchowych i zobrazowanie tego miejsca za pomocą kamer wysokiej rozdzielczości oraz dźwięku.

Analiza
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP ma w swoim portfolio kilka projektów które mogą być zaadoptowane na potrzeby postępowania. Najnowszy z nich to Demonstrator Konstrukcji Ciężkiej UGV – Hunter 3,5-tonowa mobilna, bezzałogowa platforma hybrydowa do zadań szybkiego reagowania. Premiera prototypu pojazdu miała miejsce 23 września br. (Łukasiewicz-PIAP prezentuje bezzałogowego Huntera, 2020-10-05). Jednak to nie jedyna platforma, która może być bazą nowych rozwiązań na potrzeby dialogu. Jednym z wcześniejszych projektów Instytutu był transportowalny autonomiczny patrol dla systemu nadzoru granicy lądowej (TALOS) bazujący na ciężkiej platformie gąsienicowej. 

Florian powstał w ramach projektu „Dofinansowanie i wdrożenie systemu bezzałogowego pojazdu ratowniczego” ze środków NCBiR / Zdjęcie: INNO+NPD

Florian powstał w ramach projektu „Dofinansowanie i wdrożenie systemu bezzałogowego pojazdu ratowniczego” ze środków NCBiR / Zdjęcie: INNO+NPD

Hydromega zbudowała na zlecenie INNO+NPD i wchodzącej w skład Grupy WB spółki MindMade, prototyp bezzałogowego pojazdu ratowniczo-pożarniczego Florian, przeznaczonego do akcji rozpoznawczo-operacyjnych. Projekt wykonano we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną przy dofinansowaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w 2012. Prawdopodobnym jest, iż obecnie oferowana platforma może być rozwinięciem tego projektu.