2 marca Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP poinformowała o dostarczeniu do 2. Mazowieckiego Pułku Saperów pierwszego z 35 zamówionych Robotów Patrolowo-Przenośnych (RPP) – model Robot Inżynieryjny 1806. Dostawę zrealizowano w ubiegłym tygodniu. Do końca br. Wojsko Polskie ma odebrać 18 robotów tego typu, pozostałe w przyszłym roku.

2. Mazowiecki Pułk Saperów odebrał pierwszy z 35 zamówionych Robotów Patrolowo-Przenośnych (RPP), dostarczonych przez Sieć Badawczą ŁUKASIEWICZ – PIAP / Zdjęcia: ŁUKASIEWICZ - Instytut PIAP

2. Mazowiecki Pułk Saperów odebrał pierwszy z 35 zamówionych Robotów Patrolowo-Przenośnych (RPP), dostarczonych przez Sieć Badawczą ŁUKASIEWICZ – PIAP / Zdjęcia: ŁUKASIEWICZ – Instytut PIAP

Umowa o wartości 80,74 mln zł brutto na zakup Robotów Patrolowo-Przenośnych została zawarta pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia – Skarbem Państwa a Łukasiewicz – Instytutem PIAP 27 listopada 2018. Terminy dostaw zostały określone na l. 2019-2021. Urządzenia o masie bazy mobilnej 50-75 kg będą służyć do wsparcia misji EOD/IED (Explosive Ordnance Disposal/Improvised Explosive Device), czyli usuwania improwizowanych urządzeń wybuchowych i materiałów niebezpiecznych (Umowa na roboty PIAP RPP, 2018-11-26).

Robot Patrolowo-Przenośny jest platformą wykorzystywaną przez pododdziały inżynieryjne w czasie prowadzenia zadań wykrywania, usuwania, podejmowania lub neutralizacji min, niewypałów i niewybuchów oraz improwizowanych urządzeń wybuchowych w ramach działań bojowych i misji stabilizacyjnych poza granicami kraju.

Średni robot wsparcia misji EOD/IED jest urządzeniem sterowanym bezprzewodowo z wykorzystaniem lekkiej konsoli sterowania, wyposażonym w czujniki do prowadzenia rozpoznania obrazowego obiektów i przedmiotów zapewniające obraz wysokiej rozdzielczości niezależnie od pory roku i doby. RPP jest robotem gąsienicowym, co umożliwia mu sprawne przemieszczanie się po drogach utwardzonych, gruntowych, bezdrożach, a także w terenie zurbanizowanym. Gabaryty pozwalają na przejazd przez drzwi o szerokości futryny 60 cm.

Na wyposażeniu robota znajdują się również: urządzenia do wykrywania min, materiałów pirotechnicznych, skutków użycia broni masowego rażenia oraz toksycznych środków chemicznych, a także urządzenie do neutralizacji materiałów wybuchowych i niebezpiecznych, w tym najnowszej generacji bezodrzutowy wyrzutnik pirotechniczny o zasięgu 30 m.

Warto przypomnieć, że 29 czerwca 2018 Łukasiewicz – Instytut PIAP zakończył dostawy, zamówionych dwa lata wcześniej 53 Lekkich Robotów Rozpoznawczych (LRR) – model Robot Inżynieryjny 1507 (Balsa) o masie 15-20 kg. Ostatnia partia 23 robotów została dostarczona do Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych (CSWIiCh) we Wrocławiu (Instytut PIAP dostarczył roboty Balsa, 2018-07-02).